O tym jak bawili się Europejczycy na przestrzeni wieków mogą przekonać się wszyscy ci, którzy odwiedzą Akademię Pomorską w Słupsku. W słupskiej uczelni trwa II Wyszehradzka Międzynarodowa Konferencja Naukowa.

Do Słupska zjechało kilkudziesięciu naukowców z Polski innych krajów. Historycy w swoich wystąpieniach opowiadają o zabawach, rozrywkach i sposobach spędzania wolnego czasu od okresu starożytności do czasów nam współczesnych. Słuchacze mogą się dowiedzieć między innymi o rozrywkach księżnych z dynastii Piastów.

W tekstach źródłowych jest bardzo mało informacji na temat tego jak swój wolny czas spędzały średniowieczne księżne – mówi profesor Agnieszka Teterycz-Puzio z Akademii Pomorskiej w Słupsku. – Zadanie więc jest bardzo trudne, ale dawni kronikarze pozostawili pewne ślady.

W serii wykładów można także dowiedzieć się jaką rolę w tradycji polskiej odbywała karczma i polowania. Nie zabraknie także mowy o tym jak w wolnym czasie zabawiali enkawudziści. Konferencja kończy się w piątek.

 

Udostępnij.