Od 1 października Akademia Pomorska uruchomi nowy kierunek, czyli zarządzanie. Oznacza to, że nie ma już żadnych przeszkód do konsolidacji akademii z Wyższą Hanzeatycką Szkołą Zarządzania. A studenci likwidowanej uczelni mają zapewnioną kontynuację nauki.

Wniosek Akademii Pomorskiej o utworzenie kierunku „Zarządzanie” był rozpatrywany w trybie pilnym. Jarosław Gowin, wicepremier i minister szkolnictwa wyższego wyraził zgodę na uruchomienie nowego kierunku studiów wraz z nowym rokiem akademickim.
Z dniem pierwszego października Akademia Pomorska może rozpoczynać naukę na tym kierunku – mówi Piotr Müller, doradca ministra szkolnictwa wyższego.

Bezpłatne studia w Akademii Pomorskiej będą mogli kontynuować studenci 2. i 3. roku. Akademia rozpocznie także nabór studentów pierwszego roku.

Konferencja na Akademii Pomorskiej

Wypełniamy wszystkie punkty porozumienia dotyczącego konsolidacji – mówi profesor Roman Drozd, rektor Akademii Pomorskiej. – Tak naprawdę udało się nam pokonać ostatnią, poważną przeszkodę do połączenia uczelni.

W najbliższych dniachładze Akademii Pomorskiej rozpoczynają właśnie rozmowy z pracownikami Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania o możliwości i warunkach pracy.

Nauka kontynuowana będzie w budynku likwidowanej Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania. Akademia szacuje, że przejmie około 200 studentów WHZS i przyjmie nowych.

Udostępnij.