Oficjalnie zawiązał się w Słupski okręg partii Razem. Aktywiści Razem sprzeciwiają się m.in. proponowanym przez organizacje pro-life, a popieranym przez episkopat i rząd projektom zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce oraz walczą z nierównościami społecznymi. 

Główne zamierzenia programowe partii Razem odnoszą się do zwalczania nierówności społecznych oraz niesprawiedliwości ekonomicznej, ochrony praw pracowniczych i pomocy wszystkim osobom wykluczonym. Postulaty te są główną wytyczną w prowadzeniu działalności obywatelskiej w regionie słupskim.

Skład Zarządu Okręgu Słupskiego Razem:

1. Arkadiusz Kawałko
2. Magdalena Prusinowska
3. Piotr Michalak

Członków i sympatyków partii Razem słupszczanie mieli okazję poznać podczas ostatnich wydarzeń, np. 3 kwietnia 2016  koło słupskie włączyło się w organizowany przez partię Razem ogólnopolski protest wyrażający sprzeciw wobec propozycji ustawy antyaborcyjnej. Słupscy działacze roznosili ulotki i prowadzili kampanię informacyjną.

Tydzień później słupskie Razem wzięło udział w demonstracji na pl. Zwycięstwa w Słupsku, która odbyła się pod hasłem: “Odzyskać wybór”. Wpisała się ona w ogólnopolski sprzeciw wobec projektom zaostrzenia ustawodawstwa aborcyjnego w Polsce.

Działacze i działaczki partii razem, okręg słupski podkreślają, że od samego początku istnienia aktywnie uczestniczą w życiu publicznym regionu słupskiego. Na licznych spotkaniach otwartych udzielają merytorycznego wsparcia dla potrzebujących i społecznie wykluczonych, a dzięki ich zaangażowaniu i zebraniu podpisów pod listami poparcia dla kandydatów na posłów w okręgu gdyńsko-słupskim partia Razem mogła wziąć czynny udział w wyborach parlamentarnych w 2015 roku.

Kontakt do słupskiego koła partii: razem.slupsk@gmail.com

 

 

Udostępnij.