Widoczne 1 z 8

Morpol, należący do norweskiego giganta Marine Harvest, sięga po środki unijne i chce opracować nową technologię, która sprawi, że zakład w Duninowe koło Ustki będzie mniej uciążliwy dla środowiska. To ważne, bo zakład po rozbudowie do 80 tys. m kw. będzie w stanie przetworzyć nawet 100 tys. ton łososia rocznie.

Morpol zawiązał z Wodociągami Słupsk konsorcjum, które stara się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całość projektu kosztować ma ok. 3,5 mln zł.

Obecnie problemem jest ilość i jakość odprowadzanych przez Morpol ścieków, a zwłaszcza poziom chlorków.

Ideą projektu jest opracowanie technologii, która pozwali na oczyszczenie i zawrócenie solanki do procesu technologicznego oraz odzyskanie produktów ubocznych i odpadów z przetwórstwa łososia. Biomasa posłuży do produkcji pasz, a pozostały osad do wytworzenia biogazu.

Zobaczcie, jak wygląda praca w Duninowie>>

fot. Morpol

fot. Morpol

Projekt „Innowacyjne i ekologiczne technologie efektywnego zagospodarowania wód poprodukcyjnych, odpadów i osadów w przetwórstwie rybnym oraz wytworzenie atrakcyjnych rynkowo produktów i energii” w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R „INNOCHEM” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wniosek o dofinansowanie został złożony do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Dzięki technologii możliwe będzie radykalne obniżenie poziomu chlorków w odprowadzanym ścieku, zmniejszenie zużycia soli, zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków, zmniejszenie zużycia wody i powstanie produktów ubocznych (ich dalsze wykorzystanie zależy od parametrów i właściwości). Opracowane zostaną warunki odzysku biomasy z innych wód poprodukcyjnych w celu jej dalszego wykorzystania na cele konsumpcyjne lub jako komponenty do pasz. Pozwoli to na wykorzystanie składników obecnie odprowadzanych do ścieku, przyniesie dodatkowy dochód z produkcji i zapewni dalszą poprawę jakości ścieków. Strumienie niefiltrowane będą oczyszczane chemicznie, a powstały osad posłuży do produkcji biogazu.

 

Widoczne 1 z 8
Udostępnij.