W gminach powiatu słupskiego ruszyły zajęcia dla bezrobotnych, którzy od wielu lat pozostają bez pracy. Program Aktywizacja i Integracja realizują wspólnie samorządy i Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Projekt skierowany jest do grupy z tzw. profilu trzeciego. Profilami urzędnicy klasyfikują bezrobotnych pod kątem m.in. umiejętności i nastawienia do pracy. Profil pomocy III przygotowano z myślą o osobach oddalonych od rynku pracy, wymagających szczególnego wsparcia.

– W całym powiecie to około 2,8 tys. osób. Niektórych z tych ludzi trzeba nauczyć funkcjonowania w życiu i szukania zatrudnienia – mówi portalowi gryf24.pl Paweł Kądziela, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Program opiera się na dwóch działaniach, nazywanych blokami. W ramach pierwszego z nich – Aktywizacji – PUP kieruje bezrobotnego do wykonywania prac społecznie użytecznych, zorganizowanych przez gminę. W taki sposób uczestnik może zostać zaangażowany w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo.

Drugi z bloków nosi nazwę Integracja. W tym wypadku działania polegają na integracji społecznej bezrobotnych, która docelowo ma służyć kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym. Ten element realizowany jest przez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie oraz grupy wsparcia i trwa 10 godzin tygodniowo.

W praktyce

W Kobylnicy program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Zajęcia ruszyły na początku kwietnia, zaraz po podpisaniu partnerskiej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. Projekt w gminie Kobylnica objął 10 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W szczególności chodzi tu o osoby, które zostały objęte przez ośrodek pomocy kontraktem socjalnym.

fot. UG Kobylnica

fot. UG Kobylnica

Udostępnij.