Widoczne 2 z 2

Program debaty

10:00 – Otwarcie debaty –  prof. nadzw., dr hab. Roman Drozd  Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Andrzej Twardowski Prezes Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego

10:15 dr Eugeniusz Żuber – Województwo Środkowopomorskie – Jakie? Dlaczego? Kiedy?

10:35 dr Luiza Ossowska (Politechnika Koszalińska) – Zmiany w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w regionie Pomorza Środkowego na tle pozostałych gmin województw sąsiednich.

10:55 Barbara Podruczna – Mocarska (Akademia Pomorska w Słupsku) –  Wybrane województwa w Polsce a aktualny okres programowania UE 2014-2020.

11:15 dr Mariusz Miedziński  (Akademia Pomorska w Słupsku)  – Rola turystyki i gospodarki morskiej w kształtowaniu potencjału ekonomicznego Pomorza Środkowego i utworzenia Województwa Środkowopomorskiego.

11:35 prof. Marek Gorzko (Akademia Pomorska w Słupsku) – wyniki sondy przeprowadzonej wśród mieszkańców Słupska dot. woli utworzenia Województwa Środkowopomorskiego.

12:00 – przerwa kawowa (Galeria Akademicka)

12:20 Debata/dyskusja z udziałem przedstawicieli władz rządowych oraz samorządowych.

12:20 Przedstawiciel rządu

12:35 Jolanta Szczypińska Poseł na Sejm RP

12:50 Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego

13:05 Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

13:20 Dyskusja

15:00 zakończenie Debaty

 

Widoczne 2 z 2
Udostępnij.