Urząd Miejski w Słupsku czeka na opinie mieszkańców w sprawie ostatecznego wyglądu boiska sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Słupsku. 

Projekt budowy boiska jest realizowany w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Słupsku” Po pierwszym spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 15 marca 2015 roku, została stworzona nowa koncepcja zagospodarowania terenu, która uwzględnia uwagi zgłoszone przez słupszczan. Koncepcja zagospodarowania terenu.

Uwagi można przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail inwestycje@um.slupsk.pl do 15 kwietnia 2016 roku.

 

Udostępnij.