Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030.

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego podkreśla, że ten dokument określi politykę przestrzenną województwa w perspektywie wielu lat i wyznaczy kluczowe zmiany w przestrzeni regionu. Plan wskaże też działania w perspektywie finansowej do 2020 roku oraz inwestycyjne w kolejnej dekadzie. Stąd ważne jest, aby samorządy i lokalne społeczności wzięły udział w konsultacjach.

Spotkanie konsultacyjne w Słupsku zaplanowano na 13 kwietnia o godz. 10 w audytorium gmachu Akademii Pomorskiej przy ul. Bohaterów Westerplatte.

Uwagi do projektów planów można zgłaszać także poprzez formularz w internecie.

Udostępnij.