Po drugiej stronie odnajdujemy radnych Prawa i Sprawiedliwości. Absolutnym liderem „niezgody” jest Zbigniew Wojciechowicz, który w 15,98% głosowań był przeciw, jednocześnie w 16,5% wstrzymywał się od głosu. Tadeusz Bobrowski był mniej niezdecydowany, ale w 12,88% głosowań był przeciw. Do tej dwójki zaliczyć można również Annę Mrowińską, która w 12,73% głosowań była przeciw, a w 10,45% wstrzymywała się od głosu.

Radni PiS są liderami kategorii „wstrzymuje się od głosu”, co pokazuje kolejne zestawienie.

Zestawienie głosowań w Radzie Miejskiej.

Zestawienie głosowań w Radzie Miejskiej w Słupsku. Opracowanie własne na podstawie: slupsk.mamprawowiedziec.pl

Gdyby na podstawie danych dotyczących głosowań próbować określić układ sił w Radzie Miejskiej w Słupsku – wniosek jest jeden. Platforma Obywatelska, Słupskie Porozumienie Obywatelskie i Klub Prezydencki to jedna strona, a Prawo i Sprawiedliwość druga.

Oczywiście zastrzec trzeba, że taka statystyka upraszcza rzeczywistość. Nie pokazuje ona, czy trzy „zgodne” kluby głosowały „za” w tych samych sprawach. W każdym razie prezydent Biedroń nie może narzekać, że Rada Miejska nie popiera jego pomysłów.

Zastrzeżenie: w wyliczeniu nie były brane pod uwagę nieobecności w trakcie sesji oraz niebranie udziału w głosowaniu mimo obecności. Uwzględniono wszystkie uchwały – niezależnie od ich inicjatora. Jednak około 95 proc. uchwał stanowią te, które przedkładane są przez prezydenta miasta. W zestawieniu nie został ujęty radny PO Tomasz Czubak, bo mandat objął dopiero 28 października 2015 r.

1 2
Udostępnij.