Konsultacje społeczne projektu podwórka przy ul. Wita Stwosza 2 i 3 trwają do 8 kwietnia.

Po spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się w połowie marca, opracowano nową koncepcję zagospodarowania terenu uwzględniającą uwagi słupszczan.

UM Słupsk

UM Słupsk

Wciąż jednak mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi w tej sprawie: inwestycje@um.slupsk.pl, (59) 848 84 35 (Katarzyna Dobkowska, Wydział Inwestycji UM w Słupsku).

Udostępnij.