Radni gminy Kobylnica zwolnili rodziny wielodzietne z obowiązku uiszczania opłat za wywóz śmieci naliczanych na trzecie i kolejne dziecko. 

Gmina Kobylnica na swojej stronie internetowej informuje, że zwalnia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne (posiadające co najmniej troje dzieci) w części, w jakiej opłata ta jest należna z tytułu zamieszkiwania na tej nieruchomości przez trzecie i każde następne dziecko wchodzące w skład takiej rodziny.

Rodziny, które chcą skorzystać z ulgi muszą złożyć korektę deklaracji. Powyższe zwolnienia z opłat zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2016 roku. Pytania? Kontakt pod nr tel. 59 – 842 90 70 wew. 258.

Udostępnij.