Nowe inwestycje wprowadzili do budżetu gminy radni z Potęgowa. Listę przygotował wójt na podstawie wniosków mieszkańców.

1.  Budowa przystanku autobusowego przy drodze krajowej nr 6 w miejscowości Poganice (korzystają z niego uczniowie z Żochowa i Poganic)

2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Węgierskie

3. Wykonanie nowych i demontaż starych wiat autobusowych przy drodze powiatowej w miejscowości Dąbrówno

4. Nowa nawierzchnia części drogi gminnej i budowa chodnika w Wieliszewie

5. Montaż barierek ochronnych płyty boiska w Grapicach

6. Nowa nawierzchnia części drogi gminnej i budowa chodnika w Wieliszewie

7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Skórowo (uzbrojenie działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne)

Udostępnij.