Celem ożywienia centrum Słupska władze miasta tłumaczą zwolnienie z podatku od nieruchomości do 31 grudnia 2018 roku części firm w ramach pomocy de minimis na wsparcie branż chronionych, zanikających i preferowanych w śródmieściu. Uchwałę w tej sprawie przyjęli radni, a wcześniej rozwiązanie zaakceptował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„Tego typu działalność wymaga od władz lokalnych wprowadzenia narzędzi umożliwiających utrzymanie się na lokalnym rynku usług w warunkach silnej konkurencji. Jednocześnie wsparcie przedsiębiorców prowadzących działalność w centrum miasta pomoże ożywić ten obszar, który od lat ulega degradacji. Wsparcie kierowane do podatników prowadzących restauracje, kawiarnie czy klubokawiarnie ma na celu poprawę oferty kulturalno –rozrywkowej centrum miasta” – napisali urzędnicy ratusza w uzasadnieniu uchwały.

Obszar w centrum miasta Słupska obejmujący nieruchomości położone przy ulicach:
1. Bema
2. Broniewskiego
3. Deotymy
4. Długa
5. Dominikańska
6. Filmowa
7. Grodzka
8. Jagiełły
9. Jaracza
10. Jedności Narodowej
11. Kilińskiego
12. Kołłątaja
13. Konopnickiej
14. Kopernika
15. Kowalska
16. Krasińskiego
17. Łajming
18. Łukasiewicza
19. Mickiewicza
20. Mikołajska
21. Mostnika
22. Murarska
23. Niedziałkowskiego
24. Nowobramska
25. Nullo
26. Ogrodowa
27. Piekiełko
28. Plac Dąbrowskiego
29. Plac Zwycięstwa
30. Prusa
31. Reymonta
32. Sienkiewicza
33. Słowackiego
34. Solskiego
35. Stary Rynek
36. Starzyńskiego
37. Staszica
38. Teatralna
39. Tuwima
40. Waryńskiego
41. Wileńska
42. Wojska Polskiego
43. Wolności
44. Wyspiańskiego
45. Zamenhofa
46. Zamkowa
47. Żeromskiego

Lista branż chronionych, zanikających i preferowanych:
1. Antykwariaty
2. Brązownictwo i pozłotnictwo
3. Filatelistyka
4. Galerie sztuki
5. Garncarstwo
6. Gorseciarstwo na miarę
7. Grawerstwo w kamieniu i metalu
8. Introligatorstwo
9. Kawiarnie i punkty małej gastronomii
10. Klubokawiarnie
11. Kowalstwo artystyczne
12. Krawiectwo miarowe
13. Krawiectwo naprawkowe
14. Księgarnie
15. Kuśnierstwo
16. Lutnictwo
17. Magiel
18. Modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo
19. Odlewnictwo artystyczne
20. Piekarnictwo/cukiernictwo
21. Renowacja zabytkowych przedmiotów
22. Rzeźba w drewnie
23. Stolarstwo
24. Szewstwo/szewstwo naprawkowe
25. Szklarstwo
26. Sztukatorstwo
27. Ślusarstwo
28. Tapicerstwo
29. Witrażownictwo
30. Zegarmistrzostwo
31. Złotnictwo artystyczne/jubilerstwo
32. Rusznikarstwo

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dotyczy też firm zajmujących się nowoczesnymi technologiami, innowacjami i działalnością badawczo-rozwojową oraz tych, które tworzą nowe miejsca pracy na terenie miasta Słupska. W tym przypadku nie ma ograniczenia do centrum.

Podczas środowej sesji słupscy radni zgodzili się na lokalizację w mieście kasyna (o jego powstaniu ostateczną decyzję podejmie jednak ministerstwo).

Udostępnij.