Rusza nabór do miejskich żłobków. Do trzech tego typu placówek przyjmowane są dzieci, które skończyły 20 tydzień życia.

– Do żłobka mogą być przyjęte dzieci, które nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka – mówi Karolina Chalecka z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Słupsku. – Rekrutacja obejmuje dzieci urodzone w 2014, 2015 i 2016 roku.

Łącznie słupskie żłobki dysponują ponad 230 miejscami. 107 miejsc jest wolnych.

Aby dziecko zostało przyjęte do żłobka należy przede wszystkim złożyć kartę zgłoszeniową. Karty dostępne są w żłobkach oraz na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich. Istnieje możliwość złożenia karty przyjęcia dziecka do żłobka poprzez platformę e-puap. Rodzice i dzieci powinni być zameldowani w Słupsku. Dokumenty muszą być wystawione nie później niż w miesiącu poprzedzającym złożenie karty zgłoszenia dziecka do wybranego żłobka.

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do żłobka należy składać od 1 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. w wybranej placówce.

  • Żłobek Nr 1 ul. Andersa 4 (tel 59 842 67 49),

  • Żłobek Nr 2 ul. 3- go Maja 78 (tel. 59 842 67 22),

  • Żłobek Nr 3 ul. Łukasiewicza 4 (tel. 842 67 67).

Udostępnij.