Widoczne 2 z 4

Na uwagę zasługują także, zlokalizowane na obu końcach tego odcinka drogi, znaki ostrzegawcze z wizerunkiem żaby. Zostały ustawione w tym roku przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach na wniosek mieszkańców miejscowości. Przyrodnicy apelują do kierowców, aby zwalniali w tym miejscu.

fot. PK Dolina Słupi

fot. PK Dolina Słupi

Widoczne 2 z 4
Udostępnij.