Kolejne organizacje społeczne, osoby i instytucje wyrażają oburzenie w związku z próbami represjonowania aktywistki społecznej ze Słupska. Petycje w jej obronie  podpisało już prawie 1000 osób. Sprawą zainteresował się Rezcznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Policja z kolei publikuje swoje oświadczenie. 

Coraz szersze kręgi zatacza sprawa represji wobec słupskiej aktywistki za protest w sprawie wykluczenia komunikacyjnego Słupska. Z Katarzyną Odrowską kontaktował się osobiście Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich:

Skontaktował się ze mną Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar – mówi portalowi Gryf24.pl Katarzyna OdrowskaPan rzecznik interesował się szczegółami, dopytywał czy mam pomoc prawną. RPO będzie monitorował sprawę – kończy Odrowska.

Tymczasem wyrazy poparcia dla aktywistki spływają z całej Polski. Stowaryszenie Aktywne Pomorze opublikowało na swoim portalu wykaz osób i organizacji które udzieliły poparcia prezesce:

Fundacja Feminoteka
Partia Razem
Żywa Biblioteka/Human Library Poland
Żywa Biblioteka Łódź
CIO Słupsk
Kultura Równości – Wrocław
Kobiecy Słupsk
Stowarzyszenie Kolejowe Siemianice
Krytyka Polityczna Koszalin
SCOPiES Słupsk
Stow. Efekt Domina Warszawa
Sarovia in Ignis Żary
OTOZ Animals Słupsk
ROP Słupsk
Fundacja ERA DIALOGU
Stowarzyszenie ERA KOBIET
Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Wspólna Ziemia”

Robert Biedroń – prezydent miasta Słupsk
Zbigniew Konwiński – poseł na sejm
Marcin Bortkiewicz – reżyser
Caryl Swift – aktorka
Krzysztof Śmiszek – prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawa Antydyskryminacyjnego
Dariusz Paczkowski – aktywista
Tomasz Piątek – pisarz, dziennikarz
Grzegorz Szymanik – dziennikarz, reporter
i ponad 1000 osób które podpisały petycję on line i w wersji papierowej.

W poświąteczny wtorek od godziny 17. zbierane będą podpisy w sprawie poparcia dla Odrowskiej w lokalu KAFEINA w Słupsku przy Nowobramskiej.

Od razu zapowiadamy że TO NIE JEST ZGROMADZENIE – żartuje Tomasz Ciżmowski z Aktywnego Pomorza – gdyby komuś z władz znów wydawało się że jest inaczej. 

Nawiązuje w ten sposób do ironicznych komentarzy słupszczan, którzy żartują z słupskiej policji, której może wszystko „kojarzyć się” z „nielegalną demonstracją”.

Ja bym uważał na nasze prl-owskie władze. Zaraz będzie następna afera z nielegalnym zgromadzeniem… – komentarz pod informacja o happeningu polegającym na zajmowaniu ławek na Wojska Polskiego. 

Internauci wpisują także liczne komentarze i wyrazy poparcia dla Katarzyny Odrowskiej:

Niezgoda z poczynaniami elit politycznych, kompanii i korporacji jest podstawowym prawem obywatela w demokratycznym państwie… którym ponoć jesteśmy. Nie pogodzę się z tym by Katarzyna Odrowska która z takim zaangażowaniem wspiera wszelkie obywatelskie inicjatywy…i jest współorganizatorką lub organizatorką wielu akcji, aktywujących „zakrzepłe” obywatelsko społeczeństwo i przynoszące wiele korzyści dla regionu…miała ponieść karę za Swą aktywność i wizję świata…którą z pewnością nosi w sercu…czego dobry obserwator nie może nie zauważyć.Nawet osoby mało aktywne…takie jak ja, potrafi zarazić swoim optymizmem. Pozdrawiam i mówię…NIE...”
Podpisałam, bo chcę żyć w mieście gdzie inicjatywy obywatelskie służące dobru ogółu ceni się i nagradza, a nie represjonuje !!!
Szykanowanie za aktywność obywatelską w słusznej sprawie uważam za zły kierunek. Czyżby apele rządzących o aktywność społeczną i obywatelską to puste frazesy i można śmiało w buty włożyć. „

” Katarzyna robi od lat dobrą, społecznie potrzebną robotę, jest świetną animatorką i zaangażoaną obywatelką. Takich nam trzeba! Takich osób nie nalezy karać i zwalczać. Takie osoby należy doceniać i nagradzać. Wszyscy razem w obronie Kasi!!!”
„Nie zgadzam się na wykorzystywanie policji przeciwko obywatelskim działaniom w ramach demokracji.”
„Ponieważ wolność słowa i zgromadzeń jest jednym z warunków istnienia demokracji.

Tymczasem swoje oświadczenie wydała także słupska policja, borykająca się ostatnio z problemami wizerunkowymi – po aferze z oskarżeniami wobec aktywistki społecznej doszły podejrzenia o gwałt dokonany przez jednego z policjantów.

Treść oświadczenia Policji:

W związku z publikacją w dniu 21 marca 2016 roku artykułu prasowego na łamach portalu Gryf 24 pod tytułem” Represje wobec słupskiej działaczki społecznej za walkę o dwa tory do Słupska” pragniemy odnieść się do zawartych tam nieprawdziwych informacji, wprowadzających czytelników w błąd.

Działania organizatora zgromadzenia były zapowiadane w mediach, w tym społecznościowych na wiele dni przed planowaną wizytą Pani Premier Ewy Kopacz w Słupsku. Tym samym jednoznacznie należy wskazać, iż organizator zgromadzenia zaplanował je ze znacznym wyprzedzeniem. Wbrew twierdzeniom autora artykułu, nie były to działania spontaniczne. Tak więc pomimo tego, nie dopełnił wymaganych prawem działań wskazanych przez ustawę o zgromadzeniach. Dodać należy, iż stawiane w tym zakresie wymogi naprawdę są bardzo liberalne, a ich spełnienie nie wymaga specjalnego wysiłku od organizatorów. W dniu zdarzenia demonstranci zakłócili przebieg wizyty Premier Kopacz co spowodowało reakcję służb ochrony: BOR i Policji, która także ochraniała tę wizytę. Ustalenia funkcjonariuszy policji wskazywały, iż organizatorzy zgromadzenia niestety nie dopełnili wcześniej żadnych wymaganych prawem obowiązków mających na celu oficjalne jego zgłoszenie, w rezultacie czego podjęto czynności w sprawie o wykroczenie. W artykule natomiast prezentowana jest informacja o śledztwie, co nie jest prawdą. Policjanci z Komisariatu I w Słupsku z Zespołu do Spraw Wykroczeń w trakcie prowadzonej sprawy przedstawili jednej osobie zarzut popełnienia wykroczenia z art 52 par 1 pkt 2 K.W. (Kto organizuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu…) Z uwagi na trwające nadal czynności wyjaśniające w sprawie o powyższe wykroczenie, ostateczna decyzja czy sprawa zostanie skierowana do sądu, jeszcze nie zapadła.

Szanowni Państwo,

Działania Policji w związku z gościnną wizytą Premier RP w Słupsku nie zmierzały w żaden sposób do naruszania praw człowieka, ograniczenia demokracji, prześladowań osób wyrażających swoje poglądy, jak można odczytać to z tekstu zaprezentowanego na portalu Gryf 24. Dodać należy, iż z punktu widzenia interesu mieszkańców Słupska założenie mające na celu ukazanie potrzeby istnienia dodatkowego połączenia ( toru ) pomiędzy Gdańskiem i Słupskiem jest trafne. Z jednej strony jako mieszkańcy Słupska także opowiadamy się za realizacją części postulatów głoszonych podczas tego zgromadzenia, a dotyczących powstania lepszego, bardziej sprawnego połączenia dwóch miast, jednakże z drugiej strony organy Państwa zobligowane są podjąć działania zmierzające do wyeliminowania łamania prawa, tym bardziej w sytuacji jego oczywistego naruszenia, tak jak miało to miejsce w niniejszej sprawie. Policja działa w granicach prawa i na rzecz prawa.

Udostępnij.