Widoczne 1 z 4

Kiedy prezydent Robert Biedroń bryluje na warszawskich i europejskich salonach oraz w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, tu na miejscu grzebana jest szansa na skokową zmianę w układzie komunikacyjnym Słupska. Na skutek złych decyzji i zaniechań grozi upadek projektu budowy węzła transportowego – epokowej inwestycji, która miała całkowicie odmienić obraz centrum, a przy okazji przybliżyć zachodnie osiedla do śródmieścia. Jest jednak jeszcze szansa na uratowanie tego śmiałego i potrzebnego projektu.dworzec4

Miało być pięknie…

Sztandarowym projektem nowej perspektywy finansowej UE w Słupsku miał być tzw. węzeł transportowy – nowe centrum komunikacyjne. Powstać miało na bazie przebudowanego dworca kolejowego i nowego miejskiego dworca autobusowego (skupiającego całą komunikację autobusową: regionalną i dalekobieżną), połączonego z miastem nowymi ulicami i ciągami pieszo-rowerowymi. Przy okazji zrealizowana miała być idea tunelu pieszo-rowerowego, łączącego Stare Miasto z Zatorzem. Ta inwestycja, obiecywana przez wszystkie ekipy rządzące miastem od lat 70. ubiegłego wieku, miała szansę ziścić się właśnie teraz, wpisując się pięknie w roztaczaną przez prezydenta Biedronia wizję ekologicznego miasta.dworzec6

Wzorcowy pomysł, dokumentacja gotowa

W lipcu 2015 roku miasto ogłosiło przetarg na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) słupskiego węzła transportowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP) 2007-2013 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego. Projekt, dzięki nowatorskiej i kompleksowej wizji, uzyskał najlepszy wynik w konkursie ze wszystkich złożonych wniosków w ramach tego działania. PFU wykonano jesienią, koszt dokumentacji to – bagatela – niemal 400 tys. zł. PFU zostało ukończone, poddane konsultacji. Ich wynik można zobaczyć na stronach miejskich.

Wyjaśnić trzeba że PFU wykonuje się po to, by oszacować koszty i określić ramy do przetargu właściwego, który wówczas odbywa się zwykle w formule „zaprojektuj i zbuduj”.

Materiał UM Słupsk

Materiały UM Słupsk

Widoczne 1 z 4
Udostępnij.