Widoczne 1 z 3

Ministerstwo Rozwoju zakończyło ocenę wniosków o udzielenie dotacji złożonych w II etapie konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast. Spośród 57 wniosków wybrano 20 projektów, w tym także słupski. Ich łączna wartość to blisko 43,7 mln zł. Słupsk dostanie 1,86 mln zł. Sukcesem pochwalił się Prezydent Biedroń na swoim profilu Facebook. 

rewitalizacja - prace konkursowe

rewitalizacja – prace konkursowe – UM Słupsk

– Wybrane w konkursie miasta otrzymają dofinansowanie na realizację modelowych działań z zakresu rewitalizacji obszarów wymagających odnowy. Rewitalizacja jest ważną częścią myślenia o rozwoju miast – powinna stać się kluczowym programem społecznym i gospodarczym władz samorządowych w odniesieniu do obszarów problemowych  – podkreślił wiceminister Paweł Chorąży z Ministerstwa Rozwoju.

Według ministerstwa przedsięwzięcie ma na celu wsparcie samorządów w procesie przygotowania programów oraz modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji, z których będą mogły korzystać także inne samorządy. Wnioskodawcami w II etapie konkursu były samorządy wybrane na podstawie oceny tzw. fiszek projektowych, czyli wstępnych założeń zgłaszanych przedsięwzięć, ich opisów i zakładanych efektów, złożonych w I etapie konkursu. Słupsk wybrano spośród 57 wnioskujących miast, jednak zamiast wnioskowanych 4 mln nasze miasto otrzymało za zajęcie 16 miejsca wsparcie w wysokości 1 859 760 zł.

Widoczne 1 z 3
Udostępnij.