Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych i obchodzony jest co roku na całym globie począwszy od 1993 roku. W tym roku tematem przewodnim jest „Woda i praca”.

Woda odgrywa bardzo ważną rolę, a spadek jej zasobów niesie za sobą ogromne zagrożenie. Wciąż setki milionów ludzi na świecie nie mają dostępu do wody pitnej. Dlatego pamiętajmy, by szanować wodę.

Warto przypomnieć, że woda dla mieszkańców Słupska wydobywana jest z głębinowych ujęć czwartorzędowych, co istotnie wpływa na jakość wody płynącej z naszych kranów.

Udostępnij.