Historia przywrócenia pasażerskiego ruchu kolejowego do Bytowa jest pełna zwrotów akcji. Szanse i nadzieje przeplatają się z epizodami grozy czy wręcz beznadziei. Wieści z ostatniego tygodnia to ponowny powrót linii kolejowej do Bytowa na mapę dofinansowania RPO oraz… kłopoty związane z tym, że kilka lat temu samorząd uratował linię przed zamknięciem przez PKP.

Fot. Kolej Drezynowa w Bytowie

Czy drezyny będą jedynymi pojazdami szynowymi na torach w Bytowie? Fot. Kolej Drezynowa w Bytowie

HURRA!

Samorząd województwa pomorskiego w zeszłym tygodniu ustami Jana Szymańskiego, dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego ogłosił, że w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym znajdzie się modernizacja linii nr 212 na odcinku Lipusz – Bytów. Oznaczałoby to, że po 20 latach kolej wróciłaby do tego największego miasta Pomorza pozbawionego połączeń kolejowych.

J. Szymański przy okazji podkreślił, że pomorski samorząd może się pochwalić dobrowolnym zastosowaniem podziału środków 50/50 przy podziale wydatków na drogi i kolej, czyli korzystniej, niż dla administrowanych przez siebie funduszy przewidział poprzedni rząd. Spotkało się to – jak donosi branżowy portal RynekKolejowy.pl– z dużym uznaniem Komisji Europejskiej. Priorytetem nowej perspektywy ma być poprawa dostępności do metropolii i ośrodków subregionalnych za pomocą transportu szynowego. Większy nacisk w nowym RPO ma być położony na infrastrukturę punktową – stacje i przystanki osobowe. Plan obejmuje, do 2023 r.: przynajmniej 110 km zmodernizowanych linii i przynajmniej 18 zmodernizowanych przystanków i stacji z funduszy RPO. W tym linia nr 212 z Lipusza /Kościerzyny do Bytowa.

1 2 3
Udostępnij.