Władze woj. zachodniopomorskiego zaniepokojone są sytuacją w kolejowej spółce PKP Przewozy Regionalne. Marszałek Olgierd Geblewicz napisał w tej sprawie list do resortu infrastruktury. Pociągi PKP PR, na zlecenie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, obsługują m.in. połączenia ze Słupska do Koszalina i Szczecina.

Krytyczna ocena trwającego procesu restrukturyzacji, a także sposobu bieżącej realizacji i organizacji kolejowego transportu pasażerskiego w Spółce Przewozy Regionalne dokonana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, bez równoczesnego wskazania planu realizacji tych zadań w regionach budzi wątpliwości i niepokój Województwa Zachodniopomorskiego. W liście do Piotra Stommy, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Marszałek Olgierd Geblewicz wyraził zaniepokojenie sytuacją w Spółce Przewozy Regionalne – czytamy w komunikacie służb prasowych samorządu woj. zachodniopomorskiego.

List jest reakcją na pojawiające się w ostatnich dniach wypowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa krytycznie oceniające restrukturyzację Przewozów Regionalnych i sposób zarządzania Spółką przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Rozpoczęcie restrukturyzacji nastąpiło za zgodą Zgromadzenia Wspólników Spółki, czyli samorządów województw.

„Efekty były pozytywnie oceniane zarówno przez Województwo Zachodniopomorskie jak i pracowników Oddziału Zachodniopomorskiego spółki Przewozy Regionalne. Województwo jako zleceniodawca usług kolejowych przewozów pasażerskich a jednocześnie udziałowiec Spółki, pragnie sprecyzowania planów Ministerstwa dla przewoźnika” – dodaje marszałek.

List do Pana Stommy jest wyrazem troski o sprawną realizację przewozów kolejowych na Pomorzu Zachodnim, załogę Spółki a także jej pasażerów. Województwo Zachodniopomorskie jest drugim co do wielkości zleceniodawcą przewoźnika. W ostatnich latach zakupiło łącznie 48 elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych, z czego 31 sztuk to fabrycznie nowe pojazdy. Nasz tabor realizuje 65% przewozów na terenie regionu. Do tej pory wszelkie plany restrukturyzacji były konsultowane z marszałkami. Dla naszego regionu, to największe zadanie organizacyjne i finansowe. Wypowiedzi resortu mogą prowadzi do dezorganizacji w sferze tak ważnej dla naszych mieszkańców i mieć wpływ na ich codzienne funkcjonowanie – mówi Olgierd Geblewicz, marszałek woj. zachodniopomorskiego.

pismo_do_p1pismo_do_p2

Udostępnij.