Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku zaprasza na seminarium „Twój zysk, Twój rozwój – urzędy pracy dla pracodawców”.

Spotkanie odbędzie się 16 marca w godzinach 11.00 -13.00 w Słupskim Inkubatorze Technicznym przy ul. Portowej 13.

Celem spotkania  jest m.in. poinformowanie pracodawców o możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie rozwoju zawodowego i dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz ich pracowników. Seminarium  będzie  także okazją do rozmowy o projekcie praca dla młodych oraz o finansowych i pozafinansowych formach wsparcia  dla pracodawców.

Seminarium zorganizowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Powiatowymi Urzędami Pracy w Lęborku i Bytowie oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego.

Udostępnij.