Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna powiększyła się o dodatkowe 10 ha gruntów inwestycyjnych, a do Redzikowa zawitała kolejna firma.  

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna poszerzyła się o dodatkowe 10 ha terenów inwestycyjnych w: Szczecinku, Redzikowie oraz Płaszewku w Gminie Słupsk. Teren w Płaszewku o powierzchni 7,8 ha to obszar, położony wzdłuż obwodnicy Słupska (trasa S6), który w zeszłym roku został uzbrojony w infrastrukturę techniczną przez Gminę Słupsk

Bardzo się cieszę, że udało się włączyć część terenu inwestycyjnego Płaszewko do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Proces tworzenia Podstrefy „Płaszewko” trwał blisko rok czasu. Dzięki dobrej współpracy z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., cała procedura odbyła się sprawnie. Zachęcamy inwestorów do lokowania biznesu na tym terenie i skorzystania z dogodnych warunków, jakie daje przynależność do strefy – mówi Barbara Dykier, wójt gminy Słupsk.

Samorządy rozwijają się dzięki aktywności przedsiębiorców, w tym działających na terenie Strefy, ale także zabiegają o pozyskiwanie środków finansowych na rozwój infrastruktury i realizację projektów o charakterze prospołecznym. Ostania perspektywa finansowa środków UE pokazała, że samorządy umiejętnie wykorzystują pozyskane środki zewnętrzne, co przekłada się na wzrost możliwości na pozyskiwanie nowych inwestycji do regionu. Realizują także działania dot. wspierania przedsiębiorczości, tworząc przy tym przyjazny klimat do rozwoju biznesu.

Staramy się poszerzać ofertę inwestycyjną Słupskiej SSE o nowe atrakcyjne tereny, zlokalizowane w regionie słupskim. Mamy nadzieję, że uda się w ten sposób zachęcić lokalnych przedsiębiorców do kolejnych inwestycji oraz przyciągnąć kapitał z zewnątrz do naszego regionu – komentuje Mirosław Kamiński – Prezes PARR S.A., zarządzającej Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Przygotowywane są kolejne inwestycje, w tym m.in. budowa magazynu spedycyjno-logistycznego przez firmę JAS-FBG S.A.

Wybudowany przez JAS-FBG S.A. obiekt magazynowo-biurowy będzie spełniać rolę jednej z platform logistycznych, przeznaczonych dla naszej sieci dystrybucyjnej spedycji krajowej. Modułowa konstrukcja magazynu stwarza możliwość rozbudowy o kolejne segmenty. Jego hala została zaprojektowana w sposób umożliwiający nie tylko magazynowanie towarów, również prowadzenie operacji przeładunkowych, w tym cross-dockowych i logistyczną obsługę składowanych przesyłek, np. ich sortowanie oraz kompletację. Inwestycja ta, zwłaszcza jej część biurowa, może w przyszłości posłużyć także ulokowaniu filii placówek dedykowanych pozostałym produktom spółki – spedycji międzynarodowej, czy agencji celnej – mówi Jarosław Domin – Prezes JAS-FBG S.A.

Tereny inwestycyjne Słupskiej SSE są dziś najatrakcyjniej zlokalizowanymi obszarami inwestycyjnymi w środkowej części Pomorza i leżą w obrębie trasy S6, potocznie nazywanej „nadmorskim szlakiem inwestycyjnym”. Łącznie Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje 910 hektarów gruntów pod inwestycje przemysłowe i usługowe.

Udostępnij.