Mniej znanym faktem związanym z tym miejscem jest odkrycie podczas ekshumacji ciał dwóch innych osób, które zostały powieszone. Zdaniem historyków jedną z nich mógł być sekretarz sądu, który podzielił się jedzeniem z rosyjskim więźniami. Został za to powieszony przed ratuszem.

Zamordowani w Lasku Południowym nie byli jedyną grupą, którą zlikwidowali naziści w niemieckim Stolp w ostatnich tygodniach wojny. Z rąk SS zginęło też kilkuset więźniów z Aussenkommando Stolp, podoobozu obozu koncentracyjnego Stutthof.

Aussenkommando Stolp od lipca 1944 roku znajdował się na terenach kolejowych (przy obecnej ul. Kołłątaja). Większość więźniów stanowili Żydzi z terenów zajętych przez III Rzeszę w Europie Środkowej. Wszystko wskazuje na to, że zginęli podczas operacji nazwanej „ewakuacją obozu”. Rok temu zorganizowano rekonstrukcję „Marszu śmierci”.

1 2 3
Udostępnij.