gryf_pomnik_lasek2

Hitlerowcy rozstrzelali w tym miejscu 22 więźniów z obozu Schliepgrund 2 (funkcjonował od połowy 1941 roku przy obecnej ulicy Kozietulskiego). Po ekshumacji na podstawie ubrań stwierdzono, że ofiarami byli Polacy i Rosjanie: 21 mężczyzn i jedna kobieta. Zidentyfikowano tylko pięć osób: Piotra Szprychę, Józefa Dobosza, Władysława Sztokingera, Stefana Borzęckiego i Józefa Szczyglińskiego.

15 więźniów zabito strzałem w tył głowy, jednego więźnia zakopano żywcem. Egzekucję wykonał oddział SS Sonderstab III, zajmujący się zwalczaniem oporu na tyłach frontu.

Nie jest jasne, dlaczego naziści aresztowali kilka dni wcześniej właśnie te konkretne 22 osoby z obozu Schliepgrund 2. Na miejsce swojej śmierci przy drodze ze Słupska do Krepy więźniowie szli tego dnia pieszo, około godz. 15.

1 2 3
Udostępnij.