Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Piotr Mankiewicz ze Sławna został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką.

Piotr Mankiewicz

Piotr Mankiewicz

Piotr Mankiewicz urodził się 7 października 1910 roku w Koczynówce (Kresy Wschodnie RP). Jako dziecko przeżył I wojnę światową. W rodzinnych stronach ukończył Szkołę Podstawową, a następnie zdobył fach krawca. W 1933 roku wstąpił do 3. Kompanii Sanitarnej Wojska Polskiego w Wilnie. 6 stycznia 1935 roku uzyskał pierwszy stopień podoficerski – kaprala. W tym samym roku przeniesiony do rezerwy.

W czasie II wojny światowej został zesłany na Syberię, przeżył dzięki swoim krawieckim umiejętnościom. W lipcu 1944 roku wstąpił do II Armii Wojska Polskiego. Posiadając stopień plutonowego walczył o wyzwolenie ziemi łużyckiej i Czechosłowacji. Forsując Nysę Łużycką w kwietniu 1945 roku został ciężko ranny – przestrzał lewej ręki (do dnia dzisiejszego posiada lekki niedowład kończyny).

Po wojnie z rodziną osiadł w Żukowie, gdzie był właścicielem zakładu krawieckiego. W 1960 roku przeniósł się do Sławna, gdzie podjął pracę jako konserwator w Spółdzielni Inwalidów. Do 1964 roku pracował społecznie jako prezes koła zakładowego Ligi Przyjaciół Żołnierza i Ligi Obrony Kraju. Od 1974 roku należy do Związku Inwalidów Wojennych. Za udział w walkach frontowych otrzymał w 2001 roku od prezydenta RP stopień podporucznika. Posiada również wysokie odznaczenia wojenne i państwowe m.in. Krzyż Walecznych, Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk oraz Odznakę Grunwaldzką. W 2010 roku z okazji setnych urodzin otrzymał Odznakę Honorową Związku Inwalidów Wojennych.

Mimo skończonych 106 lat należy do Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Prywatnie przeżył ze swoją żoną Antoniną – zmarłą w 2007 roku- ponad 70 lat w małżeństwie. Wychował 6 dzieci – 3 córki i 3 synów. Piotr Mankiewicz jest jednym z najstarszych kombatantów w Polsce oraz w pierwszej dziesiątce najstarszych mężczyzn w kraju.

Udostępnij.