Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta. Kolejne spotkanie już w czwartek.

UM Słupsk

UM Słupsk

Nowa Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 roku zakłada, iż podejmowane działania z zakresu odnowy społecznej i przestrzennej powinny koncentrować się na obszarze rewitalizacji. Ustawa przynosi także nowatorskie narzędzia prawne dedykowane obszarom rewitalizacji w postaci Specjalnej Strefy Rewitalizacji i Miejscowego Planu Rewitalizacji, których zastosowanie wiązać się może zarówno z systemem wsparcia dla mieszkańców i podmiotów działających na obszarze wskazanym do rewitalizacji, jak również skutkować pewnymi ograniczeniami, zwłaszcza w sferze działalności gospodarczej.

3 marca 2016 roku o godz. 17.00 w budynku Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu konsultacji społecznych miejskiego programu rewitalizacji.

Istnieje także możliwość zgłoszenia uwag drogą elektroniczną, pocztą tradycyjna bądź osobiście do 10 marca 2016 roku.

Udostępnij.