Trwają konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Słupska.  Spotkania konsultacyjne odbędą się 25 lutego i 3 marca 2016 roku o godzinie 17:00 w budynku Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6.

fot. UM Slupsk

fot. UM Slupsk

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z 9 października 2015 roku podejmowane interwencje z zakresu odnowy społecznej i przestrzennej powinny koncentrować się na obszarze rewitalizacji. Ustawa przynosi także nowatorskie narzędzia prawne dedykowane obszarom rewitalizacji w postaci Specjalnej Strefy Rewitalizacji i Miejscowego Planu Rewitalizacji, których zastosowanie wiązać się może zarówno z systemem wsparcia dla mieszkańców i podmiotów działających na obszarze wskazanym do rewitalizacji, jak również skutkować pewnymi ograniczeniami, zwłaszcza w sferze działalności gospodarczej.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które odbędą się 25 lutego i 3 marca 2016 roku o godzinie 17:00 w budynku Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6.

Istnieje także możliwość zgłoszenia uwag drogą elektroniczną, pocztą tradycyjna bądź osobiście do 10 marca 2016 roku.

Więcej informacji, konsultowane dokumenty i formularz konsultacyjny

Udostępnij.