Na co dzień pełnią funkcję dyżurnego, jego zastępcy lub pomocnika. To między innymi oni przyjmują zgłoszenia kierowane pod numer telefonu 997. Czterdziestu sześciu policjantów podnosi w słupskiej Szkole Policji swoje kwalifikacje na kursie specjalistycznym dla służby dyżurnej jednostek policji.

Szkoła Policji w Słupsku

Szkoła Policji w Słupsku

W trakcie zajęć funkcjonariusze doskonalą techniki reagowania na zgłaszane wydarzenia, przyjmowania i przekazywania służby na stanowisku kierowania, nadzorowania sił i środków będących w dyspozycji dyżurnego, postępowania w przypadku zaistnienia wybranych wydarzeń oraz wydarzeń nadzwyczajnych.

Duży nacisk kładziony jest też na postępowanie zgodne z etyką i prawami człowieka, a w szczególności poszanowanie godności interesanta i kulturę obsługi.

Dyżurni, na co dzień monitorują stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także sprawują nadzór nad użyciem środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.

Dyżurni zapewniają właściwy obieg informacji nie tylko w jednostkach terenowych, ale również wymianę informacji ze współpracującymi z Policją podmiotami zewnętrznymi. W programie zajęć poświęcono dużo czasu na ćwiczenia praktyczne, a nowoczesny Komisariat Policji, znajdujący się na terenie słupskiej Szkoły, zapewnia w pełni odtworzenie warunków, jakie istnieją w jednostkach terenowych.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że kurs tego rodzaju daje możliwość wymiany doświadczeń między policjantami, którzy każdego dnia muszą podejmować wiele decyzji na stanowisku kierowania. Omawianie poszczególnych przypadków pozwala wypracować algorytmy postępowania, w czasami bardzo nietypowych sytuacjach.

Udostępnij.