Brak chodnika i drogi rowerowej do strefy przemysłowej w Głobinie to od lat wyrzut sumienia i wstyd dla miasta Słupska. Asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy zbudowała bowiem po swojej stronie gmina wiejska. Brakuje tylko odcinka w Słupsku, przez co piesi codziennie narażają swoje życie, wędrując poboczem drogi wojewódzkiej. Magistrat w końcu przymierza się do budowy brakujące odcinka wzdłuż ul. Bohaterów Westerplatte. Zyskają piesi, rowerzyści i …kierowcy.

dr1

Kliknij, aby powiększyć.

Urzędnicy zakładają, że w ramach prac wykonana zostanie asfaltowa, oddzielona od chodnika, droga rowerowa o szerokości 2,5 m. Swój bieg zacznie od skrzyżowania z ul. Hubalczyków i aż do planowanego ronda przy 4. etapie „ringu miejskiego” powstanie obok niej także chodnik. Ten szeroki również na 2,5 m ciąg dla pieszych  wykonany zostanie – uwaga: tu nowość – nie z kostki betonowej, ale z płyt betonowych dużego formatu. Wzdłuż chodnika ustawione będą ławki i kosze na śmieci.

Dalej w kierunku Głobina poprowadzi już wspólny asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy (o szerokości 2,5 m), który za obwodnicą (S6) połączy się z asfaltową drogą rowerową gminy Słupsk.

dr2

Kliknij, aby powiększyć.

W ramach prac wykonane zostaną także trzy zatoki autobusowe wraz z peronami-chodnikami, dojściami i oświetleniem. Dwie powstaną na wysokości ul. Łady-Cybulskiego, a jedna przy strefie. Przy okazji przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Boh. Westerplatte z Łady Cybulskiego. Kierowcy zyskają lewoskręt i wyspę kanalizującą, powstanie także oświetlenie i chodniki.

Wszystkie skrzyżowania z drogami lokalnymi będą wykonane jako progi zwalniające. Zastosowane zostaną tam tzw. wyniesione tarcze skrzyżowań, wysokie na 15 cm w stosunku do jezdni. Nie będzie tak jednak na skrzyżowaniu z ul. Sojki, która po przebudowie, jako droga dojazdowa, nie będzie łączyła się z ul. Boh. Westerplatte.

Powstająca trasa ułatwi dojście i dojazd do rozwijających się zakładów w strefie przemysłowej Głobino. Obecnie dziesiątki osób chodzą lub jeżdżą rowerami po ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 210, która prowadzi także do obwodnicy.

Przy okazji budowy obwodnicy wyremontowano nawierzchnię drogi wojewódzkiej, czego niestety nie powiązano z budową chodników i drogi rowerowej – komentuje Dawid Pękała ze Stowarzyszenia „Aktywne Pomorze” i członek Zespołu ds. infrastruktury Rowerowej. – Nowa, gładka trasa skłania kierowców do szybszej jazdy, a brak pobocza i rowy w tym miejscu powodują, że liczni pracownicy ze strefy w Głobinie chodzą jezdnią. O tragedię tam nietrudno. Dobrze, ze w końcu miasto wybuduje tu chodniki i drogę rowerową. To najniebezpieczniejszy obecnie, obok tego w kierunku Redzikowa, wyjazd z miasta.

dr3

Kliknij, aby powiększyć.

Przy okazji budowy ciągu pieszo-rowerowego zagospodarowana i uporządkowana zostanie także zieleń. W celu ograniczenia hałasu powstaną wały ziemne, które obsadzone zostaną całoroczną roślinnością.

Cała inwestycja nie będzie przebiegać bezpośrednio przy drodze, tylko w oddaleniu kilkudziesięciu metrów od jezdni, w pasie obecnych nieużytków, porośniętych miejscami krzakami. Wzdłuż całej drogi rowerowej powstanie oświetlenie. Nowa trasa pozwoli także na bezpieczny i wygodny dojazd do nowych terenów inwestycyjnych gminy Słupsk na dawnym poligonie czołgowym.

Partnerem w budowie tego ciągu pieszo-rowerowego jest gmina Słupsk. Inwestycja pochłonie ok. 1 mln złotych (ponad 770 tys. z kasy miasta) i zakończy się w 2017 roku.

Udostępnij.