Pracownicy Parku, z pomocą członków Akademickiego Koła Chiropterologicznego PTOP ,,Salamandra”, przeprowadzili zimową kontrolę miejsc hibernacji nietoperzy. Sprawdzili ponad 35 piwnic, ziemianek, starych studni, tunel w nasypie kolejowym i starą hydrofornię.

Fot. Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Fot. Park Krajobrazowy Dolina Słupi

W tym roku naliczono 140 osobników nietoperzy, wśród których znaleźli się przedstawiciele czterech gatunków: nocek Natterera, nocek rudy, gacek brunatny i mopek. Najliczniej reprezentowane były nocki Natterera, gacki brunatne i nocki rude, natomiast największą wartość przyrodniczą przedstawiają mopki, których w tym roku odnotowano łącznie 12, z czego aż 8 w jednej piwnicy.

Tego typu kontrole prowadzone są w Parku od ponad 12 lat.  Poprzedzają je działania z zakresu ochrony czynnej, polegające na zwiększeniu ukryć dla zimujących ssaków (doklejanie cegieł dziurawek) oraz zabezpieczaniu obiektów przed przemarzaniem (montaż nowych drzwi, okiennic). Zwiększająca się liczba inwentaryzowanych nietoperzy świadczy o skuteczności podejmowanych działań ochronnych prowadzonych przez pracowników Parku.

Udostępnij.