Czy doczekamy się modernizacji linii kolejowej do Ustki i Szczecinka? Narodowy operator infrastruktury kolejowej – PKP PLK przedstawił warianty modernizacji linii 405 łączącej Szczecinek ze Słupskiem i Ustką. Naszej redakcji udało się dotrzeć do dokumentu przygotowanego na potrzeby pomorskich władz. Cyfry, które padają w opracowaniu jeżą włosy na głowie fachowcom z branży i samorządowcom. Może się okazać, że po wydaniu 450 milionów zł pociągi na tej trasie pojadą z prędkością 100 km/h czyli… tak samo jak teraz.

Linia 405 - przejazd kolejowy w Kępicach - po prawej dawny tor do garbarni, na wprost do Słupska prędkość szlakowa 100 km/h (znak 10)

Linia 405 – przejazd kolejowy w Kępicach – po prawej dawny tor do garbarni, na wprost do Słupska prędkość szlakowa 100 km/h (znak 10)

Temat linii kolejowej 405 opisywaliśmy na naszych łamach wielokrotnie. Przypomnijmy: ta jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa łączy Słupsk z południem i centrum Polski. Po wypadku w 2010 roku w Korzybiu zlikwidowano na szlaku tzw. „mijanki” i obecnie pociągi na całej trasie mogą się mijać lub wyprzedzać tylko w Miastku. Uniemożliwia to skonstruowanie rozkładu jazdy, który byłby atrakcyjny dla pasażerów, tzn. ograniczono liczbę kursów. Co prawda automatyczne mijanki nadal istnieją (m.in. w Korzybiu, Kępicach, Kawczach i Białym Borze), ale zostały wyłączone. Jest to tym bardziej dziwne, iż po zdarzeniu z 2010 roku w łączność na szlaku zainwestowano kilka milionów złotych.

inia 405 - przejazd kolejowy w Kępicach - po prawej kozioł oporowy na dawnym torze do garbarni, widoczny znak z prędkością szlakową 100km/h

inia 405 – przejazd kolejowy w Kępicach – po prawej kozioł oporowy na dawnym torze do garbarni, widoczny znak z prędkością szlakową 100km/h

Obecnie planowana modernizacja ma objąć linię kolejową 405 na odcinku z Ustki przez Słupsk do granicy województwa, czyli do Białego Boru, gdzie powstałaby ostatnia mijanka. Ciąg dalszy linii do Szczecinka nie ma niestety szczęścia, bo woj. zachodniopomorskie raczej nie jest zainteresowane finansowaniem remontu linii. Według dokumentu cała trasa ma zostać zmodernizowana do 2023 roku, głównie z budżetu marszałka województwa pomorskiego w ramach środków z UE (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego). Problemem są jednak pieniądze.  PKP Polskie Linie Kolejowe wyliczyły koszt remontu samej pomorskiej części na ok. 375 mln zł w wariancie tańszym i na ponad 436 mln zł w wariancie droższym. Tymczasem w kasie RPO na infrastrukturę kolejową zaplanowano… 420 mln zł, ale na całe województwo, a dokładnie na rewitalizacje czterech odcinków torów (oprócz linii nr 405 także 207 na odcinku granica województwa – Kwidzyn – Malbork, 229 na odcinku Lębork – Łeba oraz 211 na odcinku Lipusz – Kościerzyna).

Linia 405 - przed i po modernizacji prędkośc wyniseie 100 km/h, zatem czas przejazdu nie ulegnie znaczacym zmianom

Linia 405 – przed i po modernizacji prędkośc wyniseie 100 km/h, zatem czas przejazdu nie ulegnie zmianie.

Firma SUDOP pracująca na zlecenie operatora infrastruktury czyli PKP PLK przedstawiła w styczniu 2016 cztery warianty modernizacji linii, z czego do porównań i wyboru pozostawiono wariant 2 i 3 z wskazaniem wariantu drugiego jako rekomendowanego do realizacji.

Warianty:

WARIANT BEZINWSTYCYJNY –  zakłada wykonanie niezbędnych napraw szlaku i wymianę zużytych urządzeń. Wariant ten, ze względu na ograniczoną przepustowość szlaku raczej nie będzie realizowany, gdyż nie poprawia głównych mankamentów linii. Szacunkowy koszt to ok. 20 mln zł.

WARIANT DRUGI ODTWORZENIOWY: (rekomendowany do realizacji) – zakłada wymianę nawierzchni torowej (tor bezstykowy na podkładach strunobetonowych na większości szlaku), oczyszczenie i wymiana tłucznia, budowę kilku nowych przystanków (Słupsk Strefa Ekonomiczna oraz Ustka Osiedle), a także przeniesienie przystanków na linii w inne miejsce szlaku, wraz z modernizacją istniejących peronów. W Ustce nowość: zakłada się wydłużenie zelektryfikowanego odcinka linii 405 ze Słupska do nowej stacji Ustka-Osiedle. Wcześniej mówiono o wydłużeniu linii na plażę zachodnią, jednak tu część torów rozebrano przy okazji budowy mariny. Nowy przystanek ma powstać na dawnej linii w kierunku Darłowa, która obecnie prowadzi na poligon. Wariant ten zakłada utrzymanie obecnej prędkości 100km/h na całym szlaku oraz odtworzenie mijanek. Jednak nie wszystkich: możliwość krzyżowania byłaby na stacjach Biały Bór, Miastko, Kępice oraz w opcji Korzybie lub Słonowice (w miejsce obecnej ładowni). Wypadła natomiast mijanka w Kawczach. Na północnym odcinku odtworzono by mijankę w Charnowie lub Gałęzinowie (przesuniętą bliżej do Doliny Charlotty). W tym wariancie istnieje też szansa na powrót do idei Słupskiej Kolei Morskiej czyli odbudowie odnogi do CH Jantar. Szacowany koszt to wspomniane 374,7 mln zł brutto tylko na odcinku pomorskim (całość: 444,2 mln zł).

dworzec-pkp-slupsk-04

WARIANT TRZECI ROZWOJOWY– zakłada podniesienie prędkości na większości szlaku do 120 km/h oraz budowę przystanku Ustka-Plaża po zachodniej stronie portu, a także prace z wariantu 3. Koszt to 536,3 mln zł brutto tylko na odcinku pomorskim (całość: 684 mln zł).

WARIANT CZWARTY – ELEKTRYFIKACJA całego odcinka od Słupska do Szczecinka i prędkość 120 km/h, wymaga znacznych  nakładów finansowych (ok. 860 mln zł), a także uzgodnień z woj. zachodniopomorskim co do sfinansowania prac na odcinku od Szczecinka do Białego-Boru.

Linia 405 - przejazd kolejowy w Kępicach - po lewej rozjazd na tor prowadzacy plac wyładowczy i mijankę w Kępicach (obecnie nieczynne). Do Słupska prędkość szlakowa 100 km h (znak z 10).

Linia 405 – przejazd kolejowy w Kępicach – po lewej rozjazd na tor prowadzacy plac wyładowczy i mijankę w Kępicach (obecnie nieczynne). Do Słupska prędkość szlakowa 100 km h (znak z 10).

„Mizerne efekty”

Do realizacji firma SUDOP i PLK zarekomendowały wariant drugi. Wzbudza on jednak kontrowersje wśród osób i organizacji zajmujących się transportem publicznym ze względu na przeszacowane zdaniem naszych rozmówców koszty w stosunku do mizernych efektów.

W wariancie tym planuje się wydanie prawie 450 mln zł praktycznie z bardzo mizernymi efektami. Skrócenie czasu byłoby minimalne z uwagi na to,  że i dziś na linii poza ograniczeniami mamy prędkość 100km/h, co zresztą jest bardzo dobrym parametrem jak dla linii lokalnej – komentuje proszący o anonimowość ekspert związany z inwestycjami w infrastrukturę.

Jego zdaniem, na tej linii na dziś brakuje uruchomienia ponownego mijanek, a także likwidacji punktowych ograniczeń np. na przejazdach kolejowych. – Do tego podbicie toru, wymiana najbardziej zużytych szyn i podkładów, uzupełnienie i oczyszczenie tłucznia. Całość prac torowych nie powinna przekroczyć 50 mln zł, a całość łącznie z zabudową nowych przejazdów, automatyką, rozjazdami, radiołącznością,  monitoringiem, nowymi wiatami i peronami nie więcej niż 150. Kwota 450 to zupełne nieporozumienie – uważa nasz rozmówca.

 Linia 405 Korzybie - mimo 2 peronów i 4 torów stacja ta ma zostać zdegradowana do przystanku osobowego

Linia 405 Korzybie – mimo 2 peronów i 4 torów stacja ta ma zostać zdegradowana do przystanku osobowego

Znam tę linię od lat, mieszkam przy niej – komentuje Tomasz Ciżmowski ze Stowarzyszenia „Aktywne Pomorze”, zajmującego się m.in. transportem publicznym. – Ucieszyłem się, że w końcu będzie prowadzona modernizacja. Jednak okazuje się, że jej założenia mogą pogorszyć, a nie poprawić ruch na tej linii. Np. nie planuje się odtworzenia mijanki w Korzybiu lub w Słonowicach, czyli w pobliżu największego ośrodka jakim jest Słupsk. Brak mijanek w miejscach, gdzie są najbardziej potrzebne spowoduje, że nawet po modernizacji nie uda się uruchomić pociągu do Słupska na godzinę 7 i 8, bo pociągi te „nie zmieszczą się”. Nie będą miały gdzie wyminąć się z pociągiem do Miastka, Szczecinka. Wydamy wszystkie środki z RPO a problemy linii pozostaną – kontynuuje  Ciżmowski. – Na tej linii, poza mijankami tak naprawdę trzeba robić prace utrzymaniowe: wykosić krzaki, zamontować sygnalizację na przejazdach, naprawić mostki i przepusty. To jednak kosztować winno kilka, kilkadziesiąt, ale nie kilkaset milionów. Za te pieniądze można uruchomić kilka linii kolejowych których bardzo brakuje w regionie, jak choćby Kartuzy – Sierakowice – Lębork czy Korzybie – Bytów – Lipusz – kończy Ciżmowski.

Rzeczywiście, według szacunków i danych z przetargów, koszt tzw. naprawy głównej, polegającej na wymianie podkładów i części szyn na staroużyteczne, oczyszczeniu i uzupełnieniu tłucznia, podbicia, oznaczenia itd. nie powinien przekraczać około 400-500 tys. zł za kilometr. Taki tor po naprawie głównej wytrzyma kilkanaście lat eksploatacji w warunkach linii lokalnej. Za środki z RPO można by zatem przeprowadzić takie modernizacje na ponad 800 km linii lokalnych, czyli na wszystkich czynnych i nieczynnych liniach lokalnych w województwie.

dworzec-pkp-slupsk-10

Co z elektryfikacją?

Przeciwko planom modernizacji linii 405 protestują także słupscy samorządowcy, którzy jednak chcieliby elektryfikacji linii i przywrócenia jej roli ponadlokalnej ze skierowaniem dalekobieżnych pociągów spółki PKP Intercity włącznie. Z tego powodu chcą przerzucenia projektu z RPO do programu krajowego POOIŚ. Może jednak się okazać że ostatecznie linia zostanie bez jakiegokolwiek remontu.

Wartość wszystkich planowanych przez PLK inwestycji w województwie pomorskim na lata 2014-2020 sięgnie 5 mld złotych, jednak są to w większości środki z kasy państwa przeznaczone na modernizacje głównych korytarzy transportowych. Na linie lokalne takie jak 405 PKP PLK planuje wyłącznie inwestycje w postaci wkładu własnego do projektów unijnych finansowanych w 85 proc. z kasy RPO. Stąd pomysły samorządowców ze Słupska, aby spróbować sfinansować elektryfikację linii 405 ze pieniędzy POOIŚ.

Obawiamy się, że przy takim postawieniu sprawy linia 405 wypadnie z RPO, a nie dostanie dofinansowania z POOIŚ i zostanie bez jakiegokolwiek remontu – komentuje Tomasz Ciżmowski, wiceprezes „Aktywnego Pomorza”. Podkreśla, że byłoby to tragedią dla tej części Pomorza, która i tak jest wykluczona komunikacyjnie.

PKP PLK jeszcze w tym roku wybierze wariant inwestycyjny i rozpisze przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji. Zakończenie prac planowane jest najdalej  na 2022/3 rok.

Rekomendowany wariant W 2 obejmuje:

Wariant W2 zakłada wykonanie robót umożliwiających jazdę pociągów z prędkością 100 km/h z lokalnymi ograniczeniami, narzuconymi naturalną topografią i geometrią toru w planie. Zostaną zlikwidowane stałe ograniczenia prędkości spowodowane stanem nawierzchni, podtorza i widzialnością na przejazdach. W ramach tego wariantu przewiduje się rewitalizację odcinka linii kolejowej nr 405 na odcinku Szczecinek – Słupsk – Ustka, poprzez wykonanie robót w ograniczonym zakresie (tj. wymianę pojedynczą, oraz ciągłe wymiany elementów nawierzchni torowej na wybranych odcinkach toru), pozwalających przywrócić linii pierwotne parametry techniczno-eksploatacyjne. Planowana jest również optymalizację układu torowego na stacji Ustka, połączoną z wymianą nawierzchni torowej na odcinkach, na których występuje tor klasyczny, oraz w miejscach gdzie tor wykazuje znaczny stopień zużycia, a stan nawierzchni i jej poszczególnych elementów nie nadaje się już do ponownego wykorzystania. Ponadto planowana są: budowa nowej mijanki w miejscu zlikwidowanej niegdyś stacji w Charnowie Słupskim, nowego odgałęzienia toru umożliwiającego połączenie od stacji Słupsk do CH Jantar, oraz nowych przystanków:

 p.o. Słupsk Strefa i p.o. CH Jantar (w ramach odgałęzienia do CH Jantar)

 p.o. Ustka Osiedle (na odcinku wzdłuż bocznicy od stacji Ustka w kierunku Ustka Koszary)

 Przewiduje się wykonanie następujących prac torowych:

– wymianę nawierzchni toru w następujących miejscach:

 na odcinkach z podkładami drewnianymi,

 w miejscu występowania toru klasycznego,

 w torach głównych zasadniczych dla nawierzchni zabudowanej przed rokiem 1989, a w pozostałych przypadkach na podstawie analizy i oceny aktualnego stanu i przydatności poszczególnych elementów nawierzchni, przeprowadzonej w porozumieniu z Zakładem Linii, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków pozwalających osiągnąć parametry techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami.

– budowę nowego toru do Centrum Handlowe Jantar z wykorzystaniem przebiegu bocznicy w stacji Słupsk

– naprawę bieżąca torów, obejmującą wymianę zużytych, pojedynczych elementów nawierzchni (szyn 49E1, podkładów, przytwierdzeń) przeprowadzona w miejscach:

 w torów głównych zasadniczych dla nawierzchni zabudowanej po roku 1989

 w torach głównych dodatkowych i dodatkowych, objętych zakresem robót

 w pozostałych miejscach objętych zakresem regulacji torów, i ze względu na stan nawierzchni zakwalifikowanych do naprawy bieżącej

– wymiana wszystkich podrozjadnic w torze głównym zasadniczym na strunobetonowe

 – zabudowa nowych rozjazdów na podrozjazdnicach strunobetonowych we wszystkich rozjazdach zwyczajnych leżących w torze głównym zasadniczym, zakwalifikowanym do wymiany

– naprawa i zabudowa rozjazdów staroużytecznych na nowych podrozjazdnicach strunobetonowych, w torach zakwalifikowanych do naprawy bieżącej

– oczyszczenie i uzupełnienie podsypki w torach głównych zasadniczych

– zabudowa tłucznia w torach nowo budowanych

– ścięcie ław torowiska

– zabudowa warstwy ochronnej w wybranych lokalizacjach

– regulacja geometrii toru na całej długości odcinka linii kolejowej

– udrożnienie i wyprofilowanie istniejących rowów przytorowych

– odtworzenie odwodnienia wgłębnego na posterunkach ruchu w obrębie wykonywanych robót torowych

Do zabudowy nowego toru przewiduje się nawierzchnię w konstrukcji ujednoliconej dla torów szlakowych i głównych zasadniczych klasy 1 w wariancie 1.1.

 szyny 49E1 nowe

 podkłady PS83 lub PS93/94 (rozstaw co 0,60 m)

 typ przytwierdzeń SB

 grubość warstwy podsypki 0,35 m

 Dodatkowo w ramach prac przewiduje się budowę nowych peronów wraz z oświetleniem na całej trasie, z monitoringiem peronów na najważniejszych stacjach oraz monitoring niektórych przejazdów kolejowych. Niestety, tylko 9 przejazdów obecnie bez sygnalizacji będzie w ramach prac wyposażonych w nowa sygnalizację – i to wyłącznie w kat C czyli bez zapór.

 

Udostępnij.