Joanna Kołodziejska, uczennica Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku została wyróżniona w konkursie pt.: „DOPALACZE – TO NIE DLA MNIE”.

Dopalacze Joanna KołodziejskaKonkurs adresowany był do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego, którzy poprzez artykuły prasowe ilustrowane plakatami mieli za zadanie przedstawić zagrożenia, jakie niosą ze sobą dopalacze i odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego nie biorę?”

Praca graficzna Joanny Kołodziejskiej znalazła się wśród wyróżnionych plakatów. Licealistkę do konkursu przygotował pan Arkadiusz Herman. Joanna wraz z panią dyrektor Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku, uczennicą Julią Sulik, która również reprezentowała szkołę w konkursie, i opiekunem została zaproszona na Galę Finałową konkursu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, gdzie zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu.

– Nasza szkoła aktywnie uczestniczy we wszelkich formach przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy, które często są uważane za „nieszkodliwe energetyki”. Nic podobnego! To bardzo niebezpieczne substancje, zagrażające zdrowiu i życiu człowieka. Pamiętajmy o tym – mówi Arkadiusz Herman, nauczyciel w Policyjnym Liceum Ogólnokształcącym przy ZSI w Słupsku.

Organizatorem konkursu był Pomorski Urząd Wojewódzki wspólnie z pomorską policją, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku oraz Kuratorium Oświaty.

Tekst i zdjęcie: Daniel Stawski

Udostępnij.