Już 9 lutego światowy dzień pizzy. Tymczasem wyniki kontroli Inspekcji Handlowej z Gdańska są miażdżące dla fast foodów. Aż w 75 procentach kontrolowanych barów szybkiej obsługi, m.in. pizzeri kontrolerzy Inspekcji Handlowej wykryli nieprawidłowości. 

sxc.hu

sxc.hu

Inspekcja Handlowa nie podaje nazw lokali gastronomicznych, które poddane były kontroli. Możemy poznać jedynie ogólne wyniki. Natrafiono m.in na takie nieprawidłowości jak:

  • oszustwo na produktach w kartach menu w zakresie użytych surowców do produkcji pizz, tj. użyto sera sałatkowo-kanapkowego „Favita” lub „Aro” zamiast deklarowanego sera „Feta”, czy też zamiast sera użyto wiórek do topienia czyli produktu seropodobnego;
  • w menu nie podano wykazu składników 131 oferowanych do sprzedaży potraw i napojów, tj. ilości głównego składnika (mięsa, drobiu, ryb), dodatków uzupełniających (przystawek, deserów) oraz nie podano składników alergennych wchodzących w skład 239 rodzajów oferowanych potraw i napojów,
  • stwierdzono zatrudnienie personelu bez aktualnego orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • używanie jednorazowych noży, które nie posiadały oznakowania graficznego „do kontaktu z żywnością” na wyrobie, jak i na opakowaniu zbiorczym. Ponadto na opakowaniu zbiorczym brak było danych identyfikujących producenta tych wyrobów;
  • naruszono przepisy dotyczące zasad uwidaczniania cen poprzez nieuwidocznienie ilości nominalnej potraw wyrażanej w legalnej jednostce miary, np. w gramach.

W wyniku przeprowadzonych kontroli:

• skierowano wniosek o ukaranie do sądu rejonowego,
• wymierzono karę pieniężną w kwocie 1000 zł za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych,
• wszczęto 4 postępowania administracyjne celem wymierzenia kar pieniężnych za wprowadzenie do obrotu: artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonych w przepisach o jakości lub zafałszowanych,
• skierowano 6 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych podmiotów, producentów i dostawców o podjęcie działań naprawczych i wyjaśnienie przyczyn powstałych nieprawidłowości.

Udostępnij.