Trwają prace nad projektem przebudowy ulicy Szerokiej w Potęgowie. Bardzo ważnym elementem tego projektu jest przebudowa drogi gruntowej od drogi krajowej nr 6 w kierunku Zespołu Szkół w Potęgowie. Poprzez przebudowę tego odcinka skrócony zostanie dojazd do szkoły a droga będzie przelotową w kierunku miejscowości położonych za wiaduktem kolejowym. Dzięki temu też w przyszłości rozładowany zostanie ruch samochodowy w centrum Potęgowa.

Ul. Szeroka w Potęgowie. Stan dzisiejszy.

Ul. Szeroka w Potęgowie. Stan dzisiejszy.

Prace projektowe związane z inwestycją rozpoczęto w listopadzie 2015 roku. Opracowano już koncepcję zagospodarowania terenu, która wstępnie została zaakceptowana na spotkaniu w UG Potęgowo 21 grudnia 2015r. Na zaproszenie wójta gminy Dawida Litwina 29 stycznia br. odbyły się dalsze konsultacje nad rozwiązaniami projektowymi z udziałem projektantów, radnych z miejscowości Potęgowo, pracowników UG Potęgowo i dyrektor ZUP w Potęgowie.

W zakres projektu wchodzi przebudowa drogi o długości 1400 mb. Celem opracowania projektowego jest rozwiązanie kompleksowe, określające przebieg układu drogowego z odwodnieniem i oświetleniem oraz niezbędną wymianą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Parametry układu drogowego to jezdnia o szerokości 5,5 m o nawierzchni bitumicznej (dwa pasy po 2,75 m); chodnik jednostronny o szerokości 1,5 m; ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2,5 m, zjazdy na posesje o szerokości w nawiązaniu do istniejących, zatoka dla autobusów szkolnych; miejsca parkingowe i przejścia dla pieszych.

Wykonawcą prac jest biuro projektowe DIOGENES STUDIO Sp. z o.o.  z Gdańska. Planowany termin zakończenia prac projektowych to lipiec 2016.

Tekst i zdjęcie: Katarzyna Kozioł

Udostępnij.