Od 1 lutego obowiązują na terenie całej gminy Potęgowo nowe zasady oświetlenia ulicznego. Lampy będą świecić od zmierzchu do świtu, bez wyłączeń nocnych. 

oswietlenie-uliczne-gmina-potegowo

Jest to odpowiedź na licznie zgłaszane przez radnych gminy wnioski od mieszkańców. Do tej pory wyłączeń nocnych nie stosowano tylko w niektórych miejscach gminy tj. w Potęgowie, w Łupawie centrum, Malczkowie, Darżynie, Chlewnicy i Żochowie przy drodze krajowej nr 6 oraz w obwodach o małej liczbie punktów świetlnych.

Wójt gminy Dawid Litwin wraz z pracownikami UG prowadzili w tej sprawie rozmowy z przedstawicielem firmy Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Odbyły się dwa spotkania: 15 stycznia i 27 stycznia. Na drugim spotkaniu wynegocjowano ostatecznie koszt i zasady całonocnego oświetlenia.

Zmiany mogły wejść w życie po podjęciu uchwały Rady Gminy Potęgowo. Na sesji 29 stycznia radni zaakceptowali zmiany w budżecie, zabezpieczając na to zadanie większą kwotę pieniędzy. Gmina dołoży 50 tys. zł  do umowy zawartej na rok 2016 na kwotę 334.853,63 zł. Łącznie w 2016 roku oświetlenie uliczne na terenie całej gminy Potęgowo będzie kosztowało 385.645,79 zł brutto.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kozioł

Udostępnij.