Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała zgodę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na uruchomienie nowego kierunku studiów – Fizjoterapii. Dokumenty można składać do 14 lutego, zaś pierwsze zajęcia rozpoczną się od semestru letniego w dniu 22 lutego 2016 r.

Akademia Pomorska / fot. M. Wirkus

Akademia Pomorska / fot. M. Wirkus

Fizjoterapia będzie prowadzona przez Instytut Nauk o Zdrowiu (INoZ), który dysponuje laboratoriami i pracowniami wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dzięki porozumieniom podpisanym przez INoZ z wieloma podmiotami w rejonie Słupska studenci nowego kierunku będą mogli poszerzać swoje praktyczne umiejętności i kompetencje w ramach staży i  praktyk, m.in. w Uzdrowisku Grand Lubicz w Ustce.

Studenci w ramach kierunku będą mogli wybierać spośród trzech atrakcyjnych specjalności: fizjoterapii w pediatrii, rehabilitacji w opiece geriatrycznej oraz fizjoterapii w medycynie uzdrowiskowej.

Absolwenci kierunku Fizjoterapia będą przygotowani do przywracania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób niepełnosprawnych, podejmowania działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom  danej jednostki oraz grupy społecznej, promowania prozdrowotnych zachowań pacjentów.

Absolwenci będą posiadać kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy w  zakładach ochrony zdrowia, szpitalach, przychodniach, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, centrach SPA i fitness.

Już od dzisiaj uczelnia uruchomiła rekrutację na nowy kierunek. Dokumenty można składać do 14 lutego, zaś pierwsze zajęcia rozpoczną się od semestru letniego w dniu 22 lutego 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronie:  http://www.rekrutacja.apsl.edu.pl/index.php, na wszelkie pytania kandydatów odpowiedzi udzieli pracownik Biura Rekrutacji pod nr tel. 59 84 05 950.

Jest to już trzeci kierunek, po Administracji i Kosmetologii, o który poszerzyła się w tym roku oferta edukacyjna Akademii Pomorskiej.

 

Udostępnij.