Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku ostrzega przed możliwością wystąpienia oblodzenia. Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, przy gruncie od -5°C do -3°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska sięga 90 procent. Poza oszronionymi samochodami, które trzeba będzie odpalać dłużej niż zwykle, bardzo możliwe, że we wtorek, w godzinach porannych drogi będą śliskie. Należy szczególnie uważać!

W związku z powyższym, zaleca się:  

  1. Obserwować zmiany pogody i słuchać komunikatów radiowych nadawanych przez lokalne rozgłośnie.
  2. Na terenie instytucji, placówek i zakładów pracy podjąć działania zmierzające do ograniczenia skutków oblodzenia oraz przygotować siły i środki do usuwania powstałych zagrożeń.
  3.  Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsca pobytu, aż do ustąpienia zagrożenia.
  4. Jeżeli podczas jazdy warunki pogodowe pogarszają się, dojechać do najbliższych siedzib ludzkich i przerwać podróż.
  5.  Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999) lub policję (tel. 997) lub pod numerem telefonu alarmowego 112.
  6. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.
Udostępnij.