W Policyjnym Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych o profilu policyjnym. W uroczystości udział wzięli nauczyciele, uczniowie, rodzice pierwszoklasistów, przedstawiciele policji oraz dyrekcja.

IMG_0612
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku pani dyrektor Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy ZSI Monice Stępnik przez pełniącego funkcję dowódcy uroczystości Krzysztofa Straszaka.  W imieniu Komendanta Szkoły Policji w Słupsku przybył kierownik Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego mł. insp. Maciej Kalinowski. Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku reprezentował naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Słupsku kom. Marcin Kaduszkiewicz, wraz z nim swoją obecnością zaszczycił również zastępca komendanta Komisariatu Policji I w Słupsku kom. Leszek Głuchowski.

Po przywitaniu nadszedł czas na najważniejszy moment – poczet flagowy wystąpił przed front klas pierwszych i przystąpiono do uroczystego ślubowania. Uczniowie z klas pierwszych składali ślubowanie na flagę państwową. Treść roty ślubowania odczytał pełniący tego dnia funkcję lektora pan Arkadiusz Herman – wykładowca w PLO. Po przyjęciu ślubowania pani Dyrektor pogratulowała przedstawicielom ślubujących klas oraz oficjalnie przywitała pierwszaków w szeregach PLO. Zgodnie z ceremoniałem policyjnym, po ślubowaniu odprowadzono flagę państwową i nastąpiła część artystyczna.

Nie zabrakło również mocniejszych emocji. Uczniowie trzeciej klasy policyjnej zaprezentowali pokaz technik interwencji – licealistów przygotował pan Arkadiusz Herman. Uroczystość została zakończona złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Krzysztofa Straszaka.

Cała uroczystość przebiegła w podniosłym, patriotycznym nastroju. Jednym z jej celów jest bowiem kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży. Liczymy również na zrodzenie się wśród uczniów PLO dumy z przynależności do klasy mundurowej i wywołanie poczucia jedności w ramach tzw. esprit de corps (duch korpusu). Inny cel, to wprowadzenie tych uczniów, którzy w przyszłości staną się funkcjonariuszami Policji w klimat ślubowania, jakie składają policjanci – mówi Krzysztof Straszak, dowódca uroczystości i nauczyciel w Policyjnym Liceum Ogólnokształcącym przy ZSI w Słupsku.

Tekst i zdjęcia: Daniel Stawski

Udostępnij.