W wyborach do senatu RP – wybieramy w okręgach jednomandatowych. Jeden kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów otrzyma mandat. W naszym regionie mamy trzy okręgi wyborcze do senatu. 

fot. K.Tomasik

fot. K.Tomasik

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 62 – powiaty miejski Słupsk, powiaty słupski, lęborski, wejherowski

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 63 – powiaty bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski i kościerski

Okręg wyborczy w wyborach do Senatu nr 100 – powiat miejski Koszalin, powiaty koszalińskiego, sławieńskiego i szczecineckiego

Na karcie do głosowania – koloru żółtego – stawiamy znak X przy jednym kandydacie.

Udostępnij.