Akademia Pomorska w Słupsku uroczyście zainaugurowała dziś rok akademicki 2015/2016. Zebranych na auli gości powitał dr hab. Roman Drozd, dla którego była to ostatnia inauguracja w roli rektora słupskiej uczelni.

2015-10-07 10.09.30

To już 47 inauguracja roku akademickiego w słupskiej Akademii Pomorskiej. W tym roku uczelnia może pochwalić się skuteczną rekrutacją, dzięki której naukę rozpocznie blisko 1200 nowych studentów. Warto również zwrócić uwagę na wysokie miejsce Akademii Pomorskiej w 16 edycji Rankingu Szkół Wyższych opublikowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Zarówno zeszłoroczny, jak i tegoroczny wynik uzyskany przez naszą uczelnię jest najwyższy od momentu powstania rankingu – mówił rektor AP dr. hab. Roman DrozdNajwyżej ocenionym kryterium były warunki kształcenia w ramach którego nasza akademia zajęła 27 miejsce spośród wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Wysoko został również oceniony potencjał naukowy oraz efektywność naukowa. Równie istotny jest fakt, że Akademia Pomorska w Słupsku zajęła wysoką, bo czwartą pozycję wśród uczelni z województwa pomorskiego w kategorii preferencje pracodawców.

Wśród studentów największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki: filologia angielska, bezpieczeństwo narodowe, pielęgniarstwo i pedagogika. Słupskiej uczelni udało się w tym roku uruchomić inżynierski kierunek pn. edukacja techniczno-informatyczna, na który w ubiegłym roku zabrakło chętnych. Kształci się również kadra – w ubiegłym roku dwóch pracowników otrzymało stopień profesora, sześciu stopień doktora habilitowanego oraz czterech pracowników stopień doktora.

W ostatnim czasie Akademia Pomorska aktywnie ubiega się o środki na rozwój zarówno z funduszy wojewódzkich, jak i środków centralnych z programów operacyjnych, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i programu Horyzont 2020. Najbardziej ambitnym przedsięwzięciem uczelni jest projekt pn. Słupski Ośrodek Akademicki, który koncentrować się będzie na działaniach ukierunkowanych na kształcenie o profilu praktycznym na poziomie wyższym dla potrzeb regionalnego rynku pracy i gospodarki.

 

 

Udostępnij.