Ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę ostatnich odcinków drogi S6. Przetarg obejmuję 3 zadania o łącznej długości 45,2 km pomiędzy końcem obwodnicy Koszalina i Sianowa, a początkiem istniejącej obwodnicy Słupska. Tym samym cała droga S6 jest już na etapie przetargu, bądź realizacji (odcinki Nowogard – Goleniów i Płoty – Kiełpino).

Obwodnica Słupska - fragment drogi S6 / fot. M.Wirkus

Obwodnica Słupska – fragment drogi S6 / fot. M.Wirkus

Ekspresowo z Koszalina do Słupska powinniśmy pojechać w 2020 roku. I będzie to ostatni fragment budowanej ekspresowej S6. Pozostałe fragmenty mają być ukończone ciut wcześniej około roku 2019.

źródło: GDDKiA

źródło: GDDKiA

Ogłoszony dzisiaj przetarg obejmuję realizację 3 zadań:

  • koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa – początek obwodnicy Sławna o długości 20,2 km
S6 Sianów - Sławno / fot. GDDKiA

S6 Sianów – Sławno / fot. GDDKiA

  • obwodnica Sławna w ciągu drogi S6 o długości 11 km
S6 Obwodnica Sławna / fot. GDDKiA

S6 Obwodnica Sławna / fot. GDDKiA

  • koniec obwodnicy Sławna – początek obwodnicy Słupska o długości 14 km
S6 Sławno - Słupsk / fot. GDDKiA

S6 Sławno – Słupsk / fot. GDDKiA

Ogłoszony przetarg składa się z dwóch etapów. W pierwszym potencjalni oferenci będą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W drugim etapie wykonawcy spełniający warunki uczestnictwa w przetargu zostaną zaproszeni do składania ofert cenowych. Kryteriami wyboru ofert będzie cena w 90%, termin realizacji w 5% i gwarancja (od 5 do 10 lat) w 5%.

Czas realizacji projektów w formule zaprojektuj i buduj będzie wynosił od 34 do 37 miesięcy (w tym 15 miesięcy na prace projektowe i uzyskanie decyzji ZRID). Z czasu realizacji prac budowlanych wyłączane będą okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

O ekspresowej S6 Szczecin – Gdańsk pisaliśmy:

źródło: GDDKiA

Udostępnij.