Budowę drogi ekspresowej S6 między Lęborkiem a Gdynią obejmują dwa przetargi według formuły „projektuj i buduj”. To ostatni fragment trasy S6, na który nie było ogłoszonego postępowania.

Obwodnica Słupska - jeden z elementów drogi S6 / fot. M.Wirkus

Obwodnica Słupska – jeden z elementów drogi S6 / fot. M.Wirkus

W dniu 30 września br. zostały ogłoszone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dwa przetargi ograniczone, dwuetapowe na projekt i budowę drogi ekspresowej S6. Do realizacji będzie odcinek od Lęborka do Gdyni. Cała trasa została podzielona na dwa przetargi po dwa zadania w każdym.

Pierwszy przetarg obejmuje zadania:

  • – część nr 1: w. Leśnice (bez węzła) – w. Łęczyce (z węzłem), długości 17,4 km, budowa węzłów Lębork Południe, Lębork Wschód, Łęczyce;
  • – cześć nr 2: w. Łęczyce (bez węzła) – Luzino (z węzłem), długości 15 km.

Drugi przetarg:

  • – cześć nr 1: Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem), długości 10,3 km, budowa tylko jednego węzła Szemud;
  • – cześć nr 2: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem), długości 22,8 km, budowa węzłów Koleczkowo, Chwaszczyno, Gdynia Dąbrowa oraz przebudowa w. Gdynia Wielki Kack.
fot. GDDKiA Gdańsk

fot. GDDKiA Gdańsk

Prace projektowe oraz roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny być ukończone w ciągu od 34-37 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą. Przy czym do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych. Kryterium oceny ofert w obu przetargach zostało określone następująco: cena – 90%, gwarancja – 5% i termin realizacji – 5%. Termin składania przez oferentów wniosków o udział w obu postępowaniach upływa w dniu 16 listopada 2015 r.

Jest to przetarg dwuetapowy. Drugi etap przetargu odbędzie się w połowie 2016 roku.

Wcześniej GDDKiA ogłosiła przetargi na Obwodnicę Trójmiasta i odcinek Słupsk – Lębork oraz dodanie drugiego pasa do obwodnicy Słupska.

źródło: GDDKiA

Udostępnij.