Niemcy tymczasowo przywracają kontrolę graniczną. Jadąc do Niemiec trzeba mieć dowód lub paszport.

„E28 Polen 001” autorstwa M.Minderhoud - Praca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E28_Polen_001.jpg#/media/File:E28_Polen_001.jpg

Jadąc do Niemiec trzeba mieć dokument tożsamości / fot. M.Minderhoud / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Jak informuje polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tymczasowo przywrócono kontrolę graniczną na niemieckiej granicy. Decyzja ta dotyczy zwłaszcza granicy niemiecko-austriackiej, ale nie wiadomo jak się sytuacja na granicach potoczy.

Obywatele Unii Europejskiej, w tym obywatele Polski, mogą przekraczać granicę na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo tj. paszportu lub dowodu osobistego. Pozostali podróżni – obywatele państw trzecich, są zobowiązani posiadać ważny paszport i inne dokumenty poświadczające prawo do legalnego pobytu i przejazdu przez terytorium państw strefy Schengen.

Możliwość tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej wynika z prawa unijnego, tj. Kodeksu Granicznego Schengen ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice wewnętrzne strefy Schengen, w tym zasady prowadzenia kontroli granicznej w przypadku jej przywrócenia.

Zgodnie z prawem wspólnotowym czasowe przywrócenie kontroli granicznych możliwe jest w szczególnych sytuacjach, związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, na przykład przy okazji organizacji międzynarodowych imprez masowych.

Udostępnij.