Za nami otwarcie wystawy ósmej edycji Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko”.

Adrian Kolarczyk za / zdobywca głównej nagrody. / fot. K.Tomasik

Adrian Kolarczyk zdobywca głównej nagrody. / fot. K.Tomasik

Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko” jest już ósmą edycją przeglądu konkursowego młodej polskiej sztuki. Jest to jednocześnie jedyne biennale, które – dzięki swojej otwartej formule programowej – oferuje publiczności prezentację dzieł artystycznych wykonanych we wszystkich mediach.

W przedsięwzięciu uczestniczą artyści, którzy nie przekroczyli 35-go roku życia. Założeniem organizatora jest stworzenie platformy komunikacyjnej dla skonfrontowania dokonań środowiska artystycznego młodego pokolenia, dlatego w ramach biennale – poza ekspozycjami – odbywają się spotkania oraz panele dyskusyjne w oparciu o zaproszonych krytyków i teoretyków sztuki oraz szeroką publiczność. Ogromną wartością biennale jest możliwość prezentacji sztuki współczesnej dla społeczności zamieszkującej w regionie słupskim, który mieści się poza centrami wielkich ośrodków (Gdańsk, Szczecin). Wśród laureatów i uczestników poprzednich edycji festiwalu znaleźli się tak dziś znaczący na polskiej scenie artyści, jak: Wilhelm Sasnal, Rafał Bujnowski, Marcin Maciejowski czy Paulina Ołowska. W tym roku na konkurs wpłynęło 267 zgłoszeń. Spośród nadesłanych propozycji prac jury w składzie: Sebastian Cichocki, Mikołaj Iwański, Izabela Kowalczyk, Roman Lewandowski, Adam Mazur oraz Edyta Wolska wyłoniło 30 artystów, którzy zostali zakwalifikowani do wystawy.

Decyzją jury przyznano następujące nagrody:

– Nagroda Główna w wysokości dwudziestu tysięcy złotych za pracę: 311g – Adrian Kolarczyk

– Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości dziewięciu tysięcy złotych za pracę: REFLEKSJE PRZYRODNICZE – Paweł Matyszewski

Ponadto zostały przyznane Wyróżnienia Honorowe w postaci wystaw indywidualnych w 2016 roku w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej:
– Justyna Orłowska
– Dominik Ritszel
– Mariusz Wolny

Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko” / fot. K.Tomasik

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015.

Patronaty honorowe:
Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk
Prezydent Miasta Słupska – Robert Biedroń
Burmistrz Miasta Ustka – Jacek Graczyk

Udostępnij.