Prezydent Słupska zaprasza na konsultacje społeczne projektu „Rankingu remontowego ulic Miasta Słupska”. W dniach 2-9 września 2015 roku będzie można podyskutować jakie ulice trzeba remontować w Słupsku. Powstał już ranking remontowy ulic Słupska. Zobacz które ulice będą remontowane jako pierwsze.

Powstał ranking remontowy słupskich ulic / fot. M.Wirkus

Powstał ranking remontowy słupskich ulic / fot. M.Wirkus

Celem konsultacji jest poznanie opinii i propozycji Mieszkańców Słupska dotyczących remontowanych ulic miasta. Podczas konsultacji mieszkańcy będą mogli zapoznać się z metodologią tworzenia rankingu i doborem kryteriów, które decydują o kolejności remontu poszczególnych ulic znajdujących się w zestawieniu.

Zobacz ranking remontowy słupskich ulic:

[quote]Uwagi do tabeli:

  • Klasy dróg publicznych wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania w określeniu wymagań technicznych i użytkowych (opis do kol. nr 2): – drogi główne (oznaczane symbolem G), – drogi zbiorcze (oznaczane symbolem Z), – drogi lokalne (oznaczane symbolem L), – drogi dojazdowe (oznaczane symbolem D)
  • Dla poszczególnych klas dróg przyznano punktację od 1 do 4 pkt wg podziału (kol. nr 3): droga klasy G -4 pkt, Z- 3 pkt, L-2 pkt D-1 pkt
  • Waga znaczenia w układzie komunikacyjnym – priorytetem branym pod uwagę jest komunikacja (kol. nr 4) przyznano max 2 pkt: (pkt x waga/4)
  • Stan nawierzchni drogi oceniany wg kryteriów ( kol. nr 5 oraz kol. nr 6) – bardzo dobry – 1 pkt – zły – 4 pkt – dobry – 2 pkt – bardzo zły – 5 pkt – ostrzegawczy – 3 pkt – droga gruntowa- 6 pkt
    Stan nawierzchni wynika z przeglądów corocznych i będzie w kolejnych latach ulegał modyfikacji. Punkty przyjęte oceniają najniższą wartości z oceny stanu nawierzchni
  • Za funkcjonowanie komunikacji miejskiej na drodze można było uzyskać 1 pkt (kol. nr 7)., a za jej brak 0 pkt
  • Punkty przyznane za możliwość uzyskania funduszy (kol. nr 8): – tak – 1 pkt – nie – 0 pkt
  • Suma kolumn 4,6,7,8 jest wartością określającą rangę remontową drogi ulicy.[/quote]

Wg ustaleń Komisji Finansów Słupskiej Rady Miejskiej rocznie fundusze na remonty dróg mają być podzielone na minimum po jednej drodze z każdej kategorii czyli drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej oraz tych które mają nawierzchnię gruntową. Celem jest to żeby w miarę sprawiedliwie rozdzielić skromne drogowe fundusze.

Uwagi do projektu „Ranking remontowy ulic Miasta Słupska” – Ranking remontowy ulic Miasta Słupsk, można składać mailowo na adres zim@zimslupsk.com w terminie do 9 września 2015 r. (w tytule maila należy wpisać „Ranking ulic”).

Ponadto w ramach konsultacji 2 września br. o godz.17.00 w sali 211 Urzędu Miejskiego odbędzie się spotkanie konsultacyjne poświęcone tej sprawie.

Udostępnij.