Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty B+R (badania i rozwój) oraz innowacje” Spotkanie odbędzie się 2 września  2015 r. w godzinach 10.00 – 13.45 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala  nr 3, piętro I).

flaga-slupsk

W programie spotkania m.in. omówienie:

· Funduszy Europejskich na projekty B+R oraz innowacje (w tym: formy wsparcia, Inteligentne Specjalizacje, zagadnienia pomocy publicznej),

· wsparcia dla przedsiębiorców na projekty B+R oraz innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

· aktualnych konkursów dla przedsiębiorców na realizację inwestycji B+R+I w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

· źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 31 sierpnia 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem (59) 846 81 14.

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania znajduje się tutaj.

Udostępnij.