Od września 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku zaprzestaje wypłat zasiłków dla bezrobotnych  za pośrednictwem Poczty Polskiej. Teraz pieniądze będą wypłacane w placówkach Banku Spółdzielczego.

Zasiłek dla bezrobotnych od września w Bankach Spółdzielczych / fot. M.Wirkus

Zasiłek dla bezrobotnych od września w Bankach Spółdzielczych / fot. M.Wirkus

Terminy wypłat zasiłków i pozostałych świadczeń pozostają bez zmian tak jak do tej pory w placówkach Poczty Polskiej. Wypłaty zasiłków i pozostałych świadczeń będą dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego, zlokalizowanych w następujących miejscowościach, w godzinach ich otwarcia.

 • Miasto Słupsk, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica – Bank Spółdzielczy. Filia w Słupsku Al. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk, godziny otwarcia 830-1600
 • Główczyce – Oddział w Główczycach ul. Słupska 35, 76-220 Główczyce, godziny otwarcia 830-1530
 • Kępice – Oddział w Kępicach ul. M. Konopnickiej 7, 77-230 Kępice, godziny otwarcia 815 -1545
 • Dębnica Kaszubska – Filia w Dębnicy Kaszubskiej ul. Zjednoczenia 20, 76-248 Dębnica Kaszubska, godziny otwarcia 815-1545
 • Damnica – Filia w Damnicy ul. Witosa 7, 76-231 Damnica, godziny otwarcia 815-1545
 • Potęgowo – Filia w Potęgowie ul. Darżyńska 2, 76-230 Potęgowo, godziny otwarcia 800-1530
 • Smołdzino – Filia w Smołdzinie           ul. Kościuszki 1, 76-214 Smołdzino, godziny otwarcia 815-1545
 • Miasto i Gmina Ustka
  • Bank Spółdzielczy w Ustce ul. Marynarki Polskiej 38, 76-270 Ustka, godziny otwarcia 800-1700
  • Bank Spółdzielczy, Filia w Ustce ul. Wilcza 1a, 76-270 Ustka,  godziny otwarcia 900-1630

Bank Spółdzielczy w Ustce oraz w placówkach wyżej wymienionych, wypłaca zasiłki lub świadczenia po uprzednim przedłożeniu przez osobę uprawnioną do wypłaty dokumentu potwierdzającego tożsamość na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.

Udostępnij.