Słupski poseł Platformy Obywatelskiej Zbigniew Konwiński zaapelował w piątek do mieszkańców, by wsparli podpisami petycję skierowaną do Marii Wasiak z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W wystosowanym wniosku parlamentarzysta zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisów związanych z przebudową linii 202 na odcinku Słupsk – Gdynia Chylonia.

Kwestia planowanej modernizacji linii kolejowej nr 202 była na naszych łamach poruszana wielokrotnie. Do organizowanych przez Aktywne Pomorze protestów przyłączała się spora grupa zarówno mieszkańców, jak i lokalnych polityków. W piątek poseł Zbigniew Konwiński wraz z wicestarostą słupskim Rafałem Kononem zachęcali mieszkańców do podpisania petycji, w której zwracają się do minister Marii Wasiak o doprecyzowanie zapisów związanych z przebudową linii 202 na odcinku Słupsk – Gdynia Chylonia. Podpisy składać można do 11 sierpnia (wtorek) m.in. na stronie inernetowej posła www.zbigniewkonwinski.pl, lub w biurze poselskim przy ulicy Sienkiewicza 7.

Oto pełna treść petycji:

Sz. P.

Maria Wasiak
Minister Inifrastruktury i Rozwoju

Szanowna Pani Minister,
w związku z konsultacjami projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie zapisów związanych z przebudową linii 202 na odcinku Słupsk – Gdynia Chylonia. W obecnej wersji programu nie została ujęta oczekiwana koncepcja przebudowy tej linii, w taki sposób, by na całej jej długości dostępne były dwa tory kolejowe, umożliwiające przejazd z prędkościa 160 km/h.

W wielu dokumentach strategicznych, w tym koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju wskazuje się, że Pomorze Środkowe jest wykluczone komunikacyjnie. Dopiero planowana budowa trasy ekspresowej S6 poprawi warunki na tym terenie, jednak dla zrównoważonego rozwoju konieczne jest zapewnienie perspektywicznej infrastruktury kolejowej. W opracowywanych dla linii 202 koncepcji budowa dwóch torów stanowi jeden z wariantów, który w naszej ocenie musi być kluczowy i uznany za strategiczny dla rozwoju zachodniej części województwa pomorskiego. Inna decyzja pogłębiać będzie marginalizacje obszaru Pomorza Środkowego, a także odbierze mu istotne szanse rozwoju. Jako mieszkańcy oczekujemy, że rząd przychyli się do naszego wniosku, korzystając tym samym z ogromnej szansy, jaką jest nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej, uznająca za priorytet transport kolejowy oraz podnoszenie konkurencyjności tych regionów i terenów, które znajdują się w obiektywnie gorszym położeniu.

Udostępnij.