Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na szkolenia”. Spotkanie odbędzie się 5 sierpnia  2015 r. w godzinach 10.00 -13.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala  nr 3, piętro I).

Słupski Inkubator Technologiczny / fot. M.Wirkus

Słupski Inkubator Technologiczny / fot. M.Wirkus

W programie spotkania m.in. omówienie:

· możliwości wsparcia przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w zakresie usług doradczo-szkoleniowych:

–  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

–  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

–  Rejestr Usług Rozwojowych,

–  Krajowy Fundusz Szkoleniowy,

· wsparcia dla przedsiębiorstw oferowanego przez Instytucje Otoczenia Biznesu,

· źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 3 sierpnia 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem (59) 846 81 14. Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania znajduje się tutaj.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami dla…” to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Udostępnij.